tasa : is. [fars.]
1. Qəm, qüssə, kədər.
2. Çırpınmaq, narahatlıq, qərarsızlıq.
tasa 2: is. məh. Qəzəb, hirs.