tikişli : sif.
1. Tikişləri olan, bitişik, bənd edilmiş yerləri olan, bütöv olmayan. Tikişli boru.
2. Qırış, qırışıq (cərrahiyyə əməliyyatı nəticəsində). O vaxtdan Qəhrəmanın üzü tikişli qalmışdı. Ə.Vəliyev.