tire : [fr.]
1. Uzun üfüqi xətt (–) şəklində durğu işarəsi.
2. Morze əlifbasında belə işarə, habelə həmin işarəyə uyğun səs siqnalı.