tormozlamaq : f. Tormoz vasitəsilə maşını dayandırmaq və ya sürətini azaltmaq. [Ağa Saleh:] Adə Musa bəy, qoyma, qoyma. Çarx dönmüş, tormozla, tormozla. S.S.Axundov. // Öz hərəkətini birdən dayandırmaq və ya azaltmaq. Maşın birdən tormozladı. // Ləngitmək, ağırlaşdırmaq.