total : sif. [lat.] Hər şeyi əhatə edən, qavrayış; ümumi.