tramplin : [fr. tremplin]
1. Tullanarkən adamı itələyən və tullanılan məsafənin uzunluğunu və ya hündürlüyünü artırmağa kömək edən xüsusi qurğu. Tramplindən suya tullanma. Xizək tramplini.
2. məc. Hər hansı bir işə başlamaq üçün dayaq, çıxış nöqtəsi; istinadgah.