trio : [ital.]
1. Hər birinin müstəqil partiyaları olan üç alət və ya üç səs üçün yazılmış musiqi əsəri. Çaykovskinin triosu. Pianino, klarnet və faqot üçün trio.
2. Üç ifaçıdan (müğənni, ya çalğıçıdan) ibarət ansambl; üçlük. Qarmonçular triosu.