tuğra : is. [ər.]
1. Gerb, dövlət nişanı.
2. Şah fərmanı.