tut : is. Ağ, qara növləri olan xırda, şirəli meyvə və onun ağacı (ağ tut şirin, qara tut isə turşməzə olur). Tut çırpmaq. Tut qurusu. Tut doşabı. – [Allahverdiyev:] Tut bəhməzi bişirtdirərik. Ə.Əbülhəsən.