ustalıq : is.
1. Hər hansı bir sahədə çalışan ustanın işi, peşəsi.
2. Hər hansı bir sahədə böyük bacarıq, məharət. İşdə bir incəlik, ustalıq və xüsusi qabiliyyət görünürdü. Ə.Vəliyev. // Ümumiyyətlə, məharət, bacarıq. Əsil ustalıq burdadır. Qantəmir. Bax, bu, böyük ustalıq tələb edən bir fəndir. Ə.Əbülhəsən.
3. Ustalıqla şəklində zərf – məharətlə, bacarıqla, ustacasına, mahircəsinə. Ustalıqla hərəkət etmək. Rolu ustalıqla ifa etmək. – Səlim bəy çox ustalıqla .. təbəssümünü təkrar etdi. H.Nəzərli. Ümumən Müqim bəy arvadından çəkindiyini daima özü də ustalıqla malalamağa çalışırdı. S.Rəhimov.