utopist : [yun.] Utopizmə qapılmış adam: xəyalpərəst.