vəsfəgəlməz : sif. Təsvir edilməsi mümkün olmayan, təsvirəgəlməz. [Şirvan hakimi] saysız əsgər və hesabsız qoşunla tam bir cəlal və vəsfəgəlməz bir dəbdəbə ilə Bayat qalasını dörd bir tərəfdən mühasirəyə aldı. Mirzə Adıgözəlbəy.