valentlik : is. kim. Atomun müəyyən miqdar digər atomlarla birləşə bilmək qabiliyyəti.