vezikul : is. [lat.] tib. Dəridə qabarcıq, suluqlar, səpgi.