xırdaçı : sif. Xırda, əhəmiyyətsiz, boş şeylərə həddən artıq əhəmiyyət verən, bu işdə ifrata varan; pedant. Xırdaçı adam. – Köməkçi Xanqulunu itələyib: – Ə, Xanqulu, az xırdaçı ol, – dedi. S.Rəhimov. Bizi ki, sarsıtmaz afaqı səbəblər; Çünki biz; Xırdaçı deyiliz. M.Müşfiq.