xəlic : is. [ər.] köhn.
1. Körfəz.
2. Boğaz, kanal.