yüngülləşdirici : sif.
1. Yüngülləşdirən, ağırlığını azaldan. Zəhməti yüngülləşdirici şərait.
2. hüq. Yüngüllük verən, şiddətini, təsirini azaltmağa imkan verən. Cəzanı yüngülləşdirici keyfiyyətlər.