yanşaqlıq : is. dan. Çox danışmaq xasiyyəti; naqqallıq, zəvzəklik, uzunçuluq. Naşad sərxoşlara məxsus bir yanşaqlıqla (z.) danışıb gedəcəkdi. S.Hüseyn. _ Yanşaqlıq eləmək (etmək) – çox danışmaq, naqqallıq etmək, zəvzəmək, uzunçuluq eləmək. Ağa bəy: – A kişi, yanşaqlıq eləmə! Ə.Əbülhəsən.