yarım : say Tam bir şeyin iki bərabər hissəsindən biri; tam bir şeyin tən yarısı. Yarım manat. Yarım litr. Yarım gün. Yarım ton. – Yarım saatadək ayaq üstə yenə ötədənbəridən qonuşduq. S.Hüseyn. Bir-birinə can deyib, can eşidən qardaşlar yarım il küsülü qaldılar. M.Hüseyn. yarım-yarım zərf Yarı-yarı, bütövün yarısı miqdarında. Hərəsinə yarım-yarım alma vermək. yarım... – bax yarı... Axırda yarımbayğın bir halda düşüb istər-istəməz sükuta məcbur oldu. C.Cabbarlı. Təkərlər dirsəkli yarımoxun üfüqi hissəsində fırlanır. S.Məmmədov.