yasaqlanmaq : məch. Yasaq edilmək, qadağan edilmək.