yaylamaq : f.
1. Yay vaxtını bir yerdə keçirmək, istirahət etmək (qışlamaq müqabil). Dağlarda yaylamaq. Bu il harada yaylamışdınız? – Getmə, dağlar səndən xəbər alayım; Sinəndə yaylayan ellər necoldu? “Koroğlu”. Hanı bu yaylaqda yaylayan ellər? Görəndə gözümdən car oldu sellər. Aşıq Ələsgər.
2. Yaylaqda otlamaq, yaylaqda olmaq.
3. məc. Yay olmadığı halda ona xas olan işlər görmək.
yaylamaq 2: f. Yay qoymaq, yayla bərkitmək (bax yay2 2-ci mənada).