yekəltmək : f.
1. Böyütmək, iriləşdirmək. // məc. Şişirtmək, böyütmək, yekə göstərmək. Xırda məsələni yekəltmək lazım deyil.
2. məc. Böyük tutmaq; qürrələnmək. Özünü az yekəlt. – Aslan özü bilmədən özünü dartıb yekəltmək istədi. S.Rəhimov.