yekun : is. müh. Bir neçə ədədin cəmindən əldə edilən say, hesabın məcmusu. // məc. Bir şeyin nəticəsi. Xalq təsərrüfatı inkişafının yekunları. İşin yekunları. _Yekun vurmaq –
1. bax yekunlaşdırmaq. Gəlirin yekununu vurmaq;
2. son vermək, tamamlamaq. Şəmsi yenə vaxtın azlığını xatırlayıb söhbətə cırıq dəftərnən məhkəmə quracağam! – deyə yekun vurmağa çalışdı. M.Hüseyn. Mən bu [Abbas əmi] təhkimçi ilə söhbətinə yekun vurmuşdum. İ.Hüseynov. Yekun vurulmaq – bax yekunlaşdırılmaq.