yenot : [lat. geneta]
1. zool. Tünd-sarı rəngli qiymətli xəzi olan yırtıcı heyvan.
2. Bu heyvanın dərisi.