yepiskop : [yun. episkopos] Xristian dinində yüksək ruhani rütbə və bu rütbəni tutan şəxs.