yeyici : is. və sif.
1. Yeyən, qidalanan, yemək alan. Yeyicilərin sayı.
2. Bax yeyimcil.
3. Kimyəvi cəhətdən pis təsir edən; pozucu, dağıdıcı. Yeyici maddə. Yeyici turşular. – Gildə qumun miqdarı artdıqca, onun özlülüyü və plastikliyi azalır, yeyici xassələri isə artır. S.Quliyev.