yiyəlik : is. Sahib olma, yiyə durma; sahiblik. _ Yiyəlik etmək – sahiblik etmək, bir sahib kimi idarə etmək, öz əlində saxlamaq. [Səttar bəy:] ..Səlbnazın heç olmasa anası var, qovmusan, gedib evlərinə. Bunun heç kimi yoxdu, onunnan belə bir yerdə dilinə yiyəlik eləmir. N.Vəzirov. // Hökmranlıq etmək. ◊ Yiyəlik hal qram. – ismin kimin? nəyin? və haranın? suallarına cavab olan halı.