yunanca : zərf və sif. Yunan dilində. Yunanca danışmaq. Yunancadan tərcümə. Yunanca- rusca lüğət.