zövqsüzlük : is. Yaxşı zövqün, gözəllik duyğusunun olmaması; pis zövq.