zükur : is. [ər. “zəkər” söz. cəmi] klas. Kişilər. Hər yerdə zükur və ünas bimaristanları olurdu ki, qərib və bikəs mərizlərə orada müalicə edib pərəstar olurdular.. M.F.Axundzadə. Dağıstan xalqının ünas tayfası sövdə eləməkdə zükur qismindən sərriştəsi artıqdır. “Əkinçi”. Küçələrdə hamı; nə narü nə nur; Qarışıb bir-birə ünasü zükur. M.Ə.Sabir.