zəruri : [ər.]
1. sif. Ən lazımlı, ən vacib, çox lazım, onsuz keçinilməsi mümkün olmayan. Zəruri vəsait. Zəruri ehtiyac tədbirləri. İnsanın həyatı üçün zəruri olan qidalar.
2. zərf Labüd, istər-istəməz olacaq, məcburi, mütləq. Hər zərreyi-zahirin zühuri; Bir özgəyə bağlıdır zəruri. Füzuli.