zəy : is. kim. İkiqat sulfat turşuları kristallarından ibarət daş.