zati : zərf [ər.] klas.
1. Zatında, əslində, bünövrəsində olan; anadangəlmə, fitri. Zati xasiyyət.
2. Bax zatən.