zinətlənmək : qayıd. Bəzənmək, süslənmək, özünə bəzək-düzək vermək; qəşəng geyinmək. ..Seyrəngah yaşıl otla, .. rəngli çiçəklərlə zinətlənmişdi. S.S.Axundov.