zingildətmək : icb.
1. Zingildəməyə məcbur etmək, zingildəməsinə səbəb olmaq. İti vurub zingildətdi.
2. Zınqıldatmaq.