ziyadar : sif. [ər. ziya və fars. ...dar] klas. İşıqlı, nurlu. Əsarət bərqi xurşidi-ziyadarınla məhv oldu. M.Hadi. [Xarrat:] Bizim Fransada, məsələn, ev heyvanlarının cins və növünün yaxşılaşması üçün bir çox cəmiyyətlər təsis olunmuş ..və ziyadar məskənlər vücuda gətirilmişdir. T.Ş.Simurq. Gündə bir fənn qoyur ərsəyə əfkari-bəşər; Min qəraib çıxarır əqliziyadari- bəşər. Ə.Nəzmi.