• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для çəng olma (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
varid olma advent noun general
şagird olma apprenticement noun general
varid olma arrival noun general
idmanla məşğul olma athletics noun general
mümkün olma attainability noun general
olma attendance noun general
lazım olma availability noun general
təslim olma backdown noun general
tərəfdar olma backing noun general
var olma being noun general
məhrum olma bereavement noun general
anadan olma birth noun general
kor olma blindness noun general
geniş dünyagörüşünə malik olma broad-mindedness noun general
əlbəyaxa olma brush noun general
təslim olma capitulation noun general
səbəb olma causation noun general
cəng arabası chariot noun general
bir vaxtda olma coincidence noun general
gizli dilbir olma collusion noun general
dərdinə şərik olma commiseration noun general
özündən razı olma complacency noun general
əlbir olma complicity noun general
əli olma complicity noun general
dəxli olma concern noun general
uyğun olma concurrence noun general
əksi olma converse noun general
qıc olma convulsion noun general
cəng cramp noun general
cəng olma cramp noun general
qıc olma cramp noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
məğlub olma defeat noun general
cinsi xarab olma degeneracy noun general
xarab olma degradation noun general
pərt olma dejection noun general
asılı olma dependence noun general
xarab olma depravity noun general
məhrum olma deprivation noun general
qeyb olma disappearance noun general
yox olma disappearance noun general
məyus olma disappointment noun general
narazı olma discontent noun general
məyus olma disillusion noun general
məhv olma disintegration noun general
nasaz olma disrepair noun general
pis vəziyyətdə olma disrepair noun general
yox olma dissipation noun general
davalı olma divisiveness noun general
əngəlli olma divisiveness noun general
məhv olma downfall noun general
xilas olma emancipation noun general
aydın məqsədi olma enact noun general
bir bərabərdə olma equability noun general
eyni əhəmiyyətə malik olma equivalence noun general
xarab olma erosion noun general
mövcud olma existence noun general
var olma existence noun general
yox olma exit noun general
bihuş olma faint noun general
məğlub olma falling noun general
bələd olma familiarisation noun general
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olma farming noun general
laqeyd olma flout noun general
qəlpə-qəlpə olma fragmentation noun general
xarab olma frustration noun general
görünüb yox olma glimpse noun general
balalı olma gravidity noun general
boylu olma gravidity noun general
sakin olma habitation noun general
malik olma having noun general
sahib olma having noun general
alovda həlak olma holocaust noun general
odda məhv olma holocaust noun general
əlbir olma implication noun general
əli olma implication noun general
aludə olma infatuation noun general
daxil olma ingress noun general
varis olma inheritance noun general
hakimiyyətdə olma müddəti innings noun general
kefli olma intoxication noun general
məst olma intoxication noun general
sərxoş olma intoxication noun general
cəng yeri lists noun general
bəyan olma manifestation noun general
cəm olma mob noun general
çılpaq olma nudity noun general
lüt olma nudity noun general
tabe olma obedience noun general
hər şeydən xəbərdar olma omniscience noun general
obyektiv mövcud olma outwardness noun general
sahib olma ownership noun general
valideyn olma parenthood noun general
malik olma possession noun general
sahib olma possession noun general
arxasında olma postposition noun general
üstün olma preferableness noun general
boğazlıq olma pregnancy noun general
hamilə olma pregnancy noun general
başqalarından əvvəl əmlaka sahib olma preoccupation noun general
hazır olma preparedness noun general
olma presence noun general
... iddiasında olma pretension noun general
mane olma prevention noun general
yem olma prey noun general
aydın məqsədi olma purposefulness noun general
çəng rake noun general
oxunuşu asan olma readabilitiy noun general
hazır olma readiness noun general
yenidən peyda olma reappearance noun general
dəf olma reflection noun general
dəf olma reflexion noun general
peşman olma repentance noun general
azad olma rescue noun general
xilas olma rescue noun general
həlak olma ruin noun general
məhv olma ruin noun general
puç olma ruin noun general
tələf olma ruin noun general
xilas olma salvation noun general
razı olma satisfaction noun general
özündən bədgüman olma self-admiration noun general
özü haqqında yüksək fikirdə olma self-importance noun general
tez mütəəssir olma sensitivity noun general
eyni zamanda olma simultaneity noun general
bir vaxtda olma simultaneity noun general
cəng spasm noun general
cəng olma spasm noun general
qıc olma spasm noun general
tabe olma submission noun general
mövcud olma subsistence noun general
təslim olma surrender noun general
sahib olma tenure noun general
vaxtlı-vaxtında olma timeliness noun general
hər yerdə mövcu olma ubiquity noun general
aza qane olma unambition noun general
xarab olma vitiation noun general
duru olma washiness noun general
sulu olma washiness noun general
dul olma widowhood noun general
məhv olma wreck noun general
yox olma evanescence noun general
peyda olma emergence noun general
asılı olma subjection noun general
başqalarına təmənnasız yardım etməyə hazır olma altruism noun general
valeh olma fascination noun general
vadar olma duress noun general
xilas olma liberation noun general
olma availability noun general
mövcud olma existence noun general
alt-üst olma frustration noun general
məst olma fuddle noun spoken language
sərxoş olma fuddle noun spoken language
varis olma heirdom noun law
alt-üst olma debacle noun french
hərbi qulluğa daxil olma enlistment noun military
sekslə məşğul olma fuck noun rude word
daxil olma accession noun general
məftun olma admiration noun general
daxil olma admission noun general
zühur olma apparition noun general
yaxın olma approximation noun general
meyili olma aptitude noun general
mövcud olma availability noun general
orta dərəcədə olma commonness noun general
tabe olma conformity noun general
bir vaxtda olma conjunction noun general
əl-qolu bağlı olma constraint noun general
eyni zamanda olma contemporaneousness noun general
qırış-qırış olma crinkle noun general
puç olma destruction noun general
xarab olma deterioration noun general
pərt olma discomfiture noun general
meyilli olma disposition noun general
məhv olma doom noun general
yox olma dying noun general
əl-qolu bağlı olma enchainment noun general
malik olma enjoyment noun general
sahib olma enjoyment noun general
məhkum olma fatality noun general
məhv olma fate noun general
tələf olma fate noun general
azad olma freedom noun general
əlində olma grasp noun general
hökmü altında olma grasp noun general
ixtiyarında olma grasp noun general
bir əndazədə olma harmony noun general
ümid olma hope noun general
məlumatı olma information noun general
xəbərdar olma information noun general
gülünc obyekti olma joke noun general
məhkəməyə aid olma jurisdiction noun general
cəm olma muster noun general
milli mövcud olma nationhood noun general
mübtəla olma obsession noun general
zülm altında olma oppression noun general
qanuna tabe olma orderliness noun general
xarab olma outage noun general
xırda şeylərlə məşğul olma peddling noun general
xırdaçılıqla məşğul olma peddling noun general
həlak olma perdition noun general
məhv olma perdition noun general
hakim olma prevalence noun general
azad olma quittance noun general
mümkün olma reach noun general
lağ obyekti olma scoff noun general
ancaq özünə xas olma singularity noun general
həlak olma smash noun general
məhv olma smash noun general
puç olma smash noun general
tələf olma smash noun general
zay olma smash noun general
həll olma solution noun general
birinin dərdinə şərik olma sympathy noun general
xarab olma taint noun general
meyili olma taste noun general
olma tenure noun general
hazır olma trim noun general
qıc olma twitch noun general
rəngi qaçmış olma washiness noun general
göz olma watch noun general
dəbdə olma wear noun general
tərəfdar olma aliment noun figurative meaning
qul olma thrall noun figurative meaning
zühur olma appearance noun general
keşikdə olma beat noun general
əlbəyaxa olma clash noun general
iflas olma collapse noun general
birgə sahib olma collectivity noun general
məlumatı olma daylight noun general
xəbərdar olma daylight noun general
yox olma end noun general
xilas olma escape noun general
yox olma extinction noun general
hazır olma form noun general
hazır olma goodwill noun general
tərkibinə daxil olma incorporation noun general
məlumatı olma knowledge noun general
anadan olma nativity noun general
bihuş olma oblivion noun general
sərxoş olma oblivion noun general
bənd olma passion noun general
əmin olma persuasion noun general
razı olma readiness noun general
məyus olma rebound noun general
müflis olma smash noun general
gömrük rüsumundan azad olma clearance noun general
gömrük vergisindən azad olma clearance noun general
nail olma consummation noun general
aludə olma crush noun general
bənd olma crush noun general
məhv olma death noun general
qeyb olma death noun general
yox olma death noun general
xarab olma decay noun general
daxil olma entrance noun general
məşğul olma persuit noun general
cavabdeh olma bail noun law
əmlaka sahib olma haqqında akt settlement noun law
hüquqa malik olma capacity noun general
özünə arxayın olma cheek noun general
məyus olma chill noun general
sakit olma holding noun general
məhv olma rack noun general
davamlı olma wear noun general
möhkəm olma wear noun general
dilbir olma huddle noun American
əlbir olma huddle noun American
başçı olma charge noun general
növbətçi olma charge noun general
lazım olma fit verb general
müvəqqəti olma sojourn verb general
tərifəlayiq olma praiseworthiness adjective general
fikirlərə qərq olma preoccupied adjective general
bir şeyin dəlisi olma crazy adjective general
cəng atmış worm-eaten adjective general
qeyb olma away adverb general
yox olma away adverb general
bir fitə bənd olma at smb.'s whistle phrases general
həyatdan uzaq olma book learning phrases general
daxil olma vizası entry visa phrases general
bihuş olma fainting fit phrases general
təşkilatda birinci il olma freshman year phrases general
canbir qəlb olma hand in with phrases general
yaxın əlaqədə olma hand in with phrases general
gündəlik işlə məşğul olma in harness phrases general
əllidən çox yaşı olma on the wrong side of fifty phrases general
sınmış vəziyyətdə olma out of order phrases general
xarab vəziyyətdə olma out of order phrases general
işlənib xarab olma wear and tear phrases general
çəng writer's cramp phrases general
çəng olma writer's cramp phrases general
qıc olma writer's cramp phrases general
çəng writer's palsy phrases general
çəng olma writer's palsy phrases general
qıc olma writer's palsy phrases general
axmaq olma! Don't be a fool! phrases general
narahat olma! Don't be anxious! phrases general
Altıaylıq olma! Don't be in a hurry! phrases general
dəcəl olma! Don't be naughty! phrases general
vero