• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для çətin başa düşülən yumor (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
başa çox gec gələn fikir afterthought noun general
çətin vəziyyətdən çıxma breakout noun general
başa gəlmiş bygone noun general
başa çatdırılma completion noun general
asan başa düşülmə comprehensibility noun general
başa düşmə comprehension noun general
başa düşmə conception noun general
başa çatdırma consummation noun general
başa çatma culmination noun general
başa salma elucidation noun general
çətin vəziyyət encumbrance noun general
başa çatdırma ending noun general
başa salma explanation noun general
başa salınma explication noun general
başa salma explication noun general
başa salma exposition noun general
başa çatdırılma finishing noun general
başa çatdırma finishing noun general
başa çatdırma follow-through noun general
yumor humour noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
başa düşməmə incomprehension noun general
başa salma interpretation noun general
iyi yumor hissi keen sense of humour noun general
başa ağıl qoyan mentor noun general
başa düşməmə misapprehension noun general
pis başa düşmə misapprehension noun general
səhv başa düşmə misunderstanding noun general
çətin vəziyyət nonplus noun general
çətin məsələ poser noun general
çətin tapşırıq poser noun general
çətin vəziyyət predicament noun general
çətin sual puzzle noun general
çətin tapşırıq puzzle noun general
çətin məsələ puzzler noun general
çətin vəziyyət quandary noun general
uzaq və çətin yol trudge noun general
başa düşmə understanding noun general
yanını basa-basa yerimə waddle noun general
başa çatdırma wind-up noun general
çətin tapşırıq arduous task noun general
çətin doğuş difficult birth noun general
çətin vaxt hard times noun general
yumor hissi sense of humor noun general
çətin vəziyyət strait noun general
çətin vəziyyət fix noun spoken language
çətin vəziyyət foul-up noun spoken language
müalicəni başa çatdırma after-treatment noun medical
başa düşmə consciousness noun general
çətin vəziyyət entanglement noun general
başa salma enunciation noun general
başa çatma expiration noun general
başa çatdırma fullfilment noun general
dərhal başa düşmə qabiliyyəti grip noun general
çətin iş nut noun general
çətin müalicə olunma obstinacy noun general
çətin sağalma obstinacy noun general
çətin vəziyyət perplexity noun general
tez başa düşmə pregnancy noun general
çətin vəziyyət quagmire noun general
başa düşmə realisation noun general
başa düşmə recognition noun general
çətin vəziyyət stalemate noun general
yumor səhifəsi strip noun general
çətin məsələ tickler noun general
çətin məsələ teaser noun general
çətin iş job noun spoken language
çətin vəziyyət jam noun American
çətin vəziyyət morass noun figurative meaning
çətin vəziyyət impasse noun french
çətin məsələ hump noun general
keçilməsi çətin olan dolambaç küçə warren noun figurative meaning
başa düşmə feeling noun general
çətin yoxuş pull noun general
çox çətin imtahan sualı floorer noun jargon
çətin vəziyyət need noun general
çətin vəziyyət hole noun spoken language
yaxşı başa düşmək assimilate verb general
başa vurmaq carry out verb general
başa düşmək comprehend verb general
başa düşmək concieve verb general
başa çatdırmaq conclude verb general
çətin vəziyyətə salmaq confound verb general
başa ağır zərbə endirmək conk verb general
başa çatdırmaq consummate verb general
başa gəlmək cost verb general
başa çatdırmaq culminate verb general
başa çatmaq culminate verb general
çətin vəziyyətə salmaq cumber verb general
başa salmaq elucidate verb general
başa çatdırmaq end verb general
başa salmaq exemplify verb general
təfərrüatı ilə başa salmaq expand verb general
başa salmaq explicate verb general
başa çatdırmaq finalise verb general
başa çatdırmaq finish verb general
başlanmış işi başa çatdırmaq finish up verb general
çətin tələffüz eləmək gasp out verb general
çətin demək gasp out verb general
eyhamla başa salmaq hint verb general
başa salmaq illucidate verb general
səhv başa düşmək misapprehend verb general
səhv başa düşmək misconceive verb general
düzgün başa düşməmək misunderstand verb general
səhv başa düşmək misunderstand verb general
çətin vəziyyətə salmaq nonplus verb general
başa düşmək nose out verb general
başa düşmək perceive verb general
çətin vəziyyət salmaq puzzle verb general
çətin vəziyyətdə qoymaq stymie verb general
başa düşmək understand verb general
başa qaxmaq reproach verb general
baş-başa vermək act together verb general
başa qaxınc olmaq be needless verb general
başa qaxınc olmaq be useless verb general
boya-başa yetirmək bring up verb general
başa gəlmək come to verb general
başa çıxmaq come to an end verb general
ucuz başa gəlmək cost cheaply verb general
baha başa gəlmək cost dear verb general
kisəni basa-basa doldurmaq cram a sack full verb general
oxumaq (çətin oxunan yazını) decipher verb general
başa salmaq explain verb general
başa çıxmaq finish verb general
başa qaxınc olmaq good-for-nothing: be good-for-nothing verb general
boya-başa çatmaq grow up verb general
başa gəlmək happen verb general
başa salmaq interpret verb general
baş-başa qoymaq leave smb. tete-a-tete verb general
başa salmaq make clear verb general
kisəni basa-basa doldurmaq pack a sack tight verb general
eyhamı başa düşmək take a hint verb general
himi başa düşmək take the hint verb general
çətin vəziyyətdə qoymaq flummox verb spoken language
çətin vəziyyətə salmaq stump verb spoken language
başa düşmək twig verb spoken language
mənasını başa düşmək appreciate verb general
qiymətini başa düşmək appreciate verb general
başa düşmək apprehend verb general
çətin vəziyyətə salmaq bungle verb general
başa düşmək catch on verb general
başa çatmaq conclude verb general
başa düşmək digest verb general
başa salmaq enunciate verb general
tez başa çatdırmaq expedite verb general
başa düşmək fathom verb general
başa düşmək figure out verb general
başa çatdırmaq fullfil verb general
dərhal başa düşmək grasp verb general
başa düşmək guess verb general
başdan-başa örtmək inlay verb general
müddəti başa çatmaq lapse verb general
başa çatdırmaq perfect verb general
başa düşmək plumb verb general
başa düşmək realise verb general
başa düşmək recognise verb general
başa düşmək sense verb general
çətin vəziyyətə salmaq stalemate verb general
çətin vəziyyətdə qalmaq strand verb general
başa salmaq thwack verb general
çətin işi yerinə yetirmək travail verb general
başa düşmək discern verb general
başa çatmaq end verb general
başa çatmaq expire verb general
təhsilini başa çatdırmaq finish verb general
çətin vəziyytə salmaq hegde verb general
başa düşmək imagine verb general
başa düşmək interpret verb general
başa düşmək penetrate verb general
başa salmaq pose verb general
başa düşmək awake verb figurative meaning
başa düşmək catch verb general
başa çatdırmaq close verb general
başa salmaq hammer verb general
başa çatmaq issue verb general
başa düşmək pierce verb general
başa düşmək see verb general
başa düşmək think verb general
başa çatdırmaq top verb general
başa salmaq develop verb general
başa düşmək feel verb general
başa düşmək have verb general
başa çatdırmaq terminate verb computer
başa çatmaq close verb general
başa gəlmək close verb general
başa düşmək get verb general
çətin vəziyyətə salmaq pose verb general
başa çatmaq top verb general
başa salmaq grind verb general
başa düşmək wake verb general
çətin vəziyyətə salmaq get verb general
çətin vəziyyətə salmaq stick verb general
başa çatmaq wear verb general
çətin başa düşülən abstruse adjective general
başa çatdırılmış accomplished adjective general
çətin arduous adjective general
yaxşı başa düşülən articulate adjective general
başa düşən aware adjective general
çətin baffling adjective general
çətin bristly adjective general
çətin bəyənən choiceful adjective general
çətin bəyənən choosy adjective general
şəhərdə boya-başa çatmış city-bred adjective general
çətin complicated adjective general
başa düşülən comprehensible adjective general
başa düşülə bilən conceptive adjective general
çətin vəziyyətə salınmış confused adjective general
başa düşən conscious adjective general
çətin difficult adjective general
çətin olmayan easy adjective general
çətin embarrassing adjective general
başa çatdırılmış ended adjective general
başa çatmış ended adjective general
başa salına bilən explainable adjective general
başa salına bilən explicable adjective general
çətin bəyənən finical adjective general
çətin bəyənən finicking adjective general
başa çatmış finished adjective general
baş-başa head-on adjective general
çətin oxunan illegible adjective general
çətin inaccessible adjective general
əsl qiymətini başa düşməyən inappreciative adjective general
başa düşülməyən inapprehensible adjective general
başa düşülməyən incomprehensible adjective general
başa düşülməyən inconceivable adjective general
çətin həzm edilən indigestible adjective general
başa düşülməyən inexplicit adjective general
çətin involved adjective general
çətin laboursome adjective general
başa düşülən matter-of-course adjective general
səhv başa düşülə bilən mistakable adjective general
tez başa düşən nimble-minded adjective general
tez başa düşən nimble-winded adjective general
çətin fərqləndirilən nondescript adjective general
çətin onerous adjective general
tez başa düşən percipient adjective general
çətin vəziyyətə salan perplexing adjective general
çətin problematic adjective general
çətin problematical adjective general
tez başa düşən sagacious adjective general
gec başa düşən slow-witted adjective general
başa çatdırılmış thorough adjective general
çətin toilful adjective general
çətin trying adjective general
başa düşülməyən umcomprehended adjective general
başa düşülməyən unaccountable adjective general
başa düşülə bilən understandable adjective general
başa düşən understanding adjective general
başa düşülməz unintelligible adjective general
çətin nəzarət edilən unmanageble adjective general
çətin oxunan unreadable adjective general
çətin wearisome adjective general
çətin grueling adjective general
çətin gruelling adjective general
çətin əriyən refractory adjective general
çətin tələffüz edilən crackjaw adjective spoken language
tez başa düşən cute adjective spoken language
çətin başa düşülən abstract adjective general
başa salına bilən accountable adjective general
başa düşən apprehensive adjective general
aydın başa düşən awake adjective general
uşağın başa düşə biləcəyi babyish adjective general
başa düşülə bilən coherent adjective general
başa düşülən coherent adjective general
çətin complex adjective general
anlaşılması çətin convoluted adjective general
çətin vəziyyətə düşmüş cornered adjective general
baha başa gələn dearly adjective general
baha qiymətə başa gələn dearly adjective general
asanlıqla başa düşülən digestible adjective general
tez başa düşülən digestible adjective general
çətin formidable adjective general
çətin anlaşılan impalpable adjective general
çətin başa düşülən impalpable adjective general
çətin anlaşılan indigestible adjective general
çətin başa düşülən indigestible adjective general
çətin intractable adjective general
çətin knotty adjective general
çətin narrow adjective general
çətin vəziyyətə salınmış necessitude adjective general
çətin sağalan onstinate adjective general
müalicəsi çətin olan onstinate adjective general
çətin peevish adjective general
çətin perplexed adjective general
ağır başa düşülən ponderous adjective general
çətin ponderous adjective general
başa düşülən popular adjective general
çətin robust adjective general
çətin thorny adjective general
çətin tough adjective general
çətin uphill adjective general
başdan-başa wholesale adjective general
başdan-başa epidemic adjective medical
çətin müalicə olunan refractory adjective medical
çətin awkward adjective general
çətin near adjective general
tez başa düşən nimble adjective general
başa düşən sensible adjective general
çətin ticklish adjective general
çətin troublesome adjective general
vero