• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для çox yaxşı vaxt keçirmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
yaxşı tanıyan adept noun general
təcrübədən keçirmək assay noun general
ən yaxşı best noun general
ən yaxşı hissə best noun general
ən yaxşı vəziyyət best noun general
yaxşı inkişaf etmiş əzələ brawn noun general
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork noun general
boş-boş vaxt keçirmə dalliance noun general
vaxt date noun general
qaşqaraldan vaxt dusk noun general
uzağı yaxşı görmə far-sightedness noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman noun general
qaş qaralan vaxt gloaming noun general
otları yaxşı tanıyan herbalist noun general
asudə vaxt leisure noun general
boş vaxt leisure noun general
hazırkı vaxt now noun general
işdən əlavə vaxt overtime noun general
parlament işinin yaxşı bilicisi parliamentarian noun general
vaxt period noun general
yaxşı bişməmiş place-brick noun general
yaxşı bilən adam proficient noun general
yaxşı tanınan adam proficient noun general
vaxt time noun general
vaxt siqnalı time-signal noun general
yaxşı adam well-doer noun general
vaxt when noun general
vaxt while noun general
təyinolunan vaxt fixed time noun general
yaxşı iştaha good appetite noun general
yaxşı vəziyyət good condition noun general
yaxşı xidmət good offices noun general
yaxşı soraq good tidings noun general
çətin vaxt hard times noun general
işdənkənar vaxt non-working time noun general
qalan vaxt rest of the time noun general
yaxşı hafizə retentive memory noun general
həmin vaxt same time noun general
boş vaxt spare time noun general
boş vaxt off noun spoken language
vaxt şkalası timeline noun computer
yaxşı bilən connoisseur noun french
kəbin əlaqələrini həyata keçirmək consummation noun general
yaxşı ad credit noun general
vaxt day noun general
yaxşı bilən expert noun general
yaxşı tanıyan expert noun general
yaxşı bilən fancier noun general
yaxşı tanıyan fancier noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
vaxt hour noun general
vaxt length noun general
yaxşı ad name noun general
dəqiq vaxt nick noun general
qaş qaralan vaxt nightfall noun general
vaxt postponement noun general
yaxşı saxlanma preservation noun general
vaxt cədvəli schedule noun general
vaxt season noun general
yaxşı tərbiyə görmüş əsilzadə adam thoroughbred noun general
vaxt itirmə trifling noun general
vaxt itkisi trifling noun general
yaxşı cəhət worth noun general
vaxt streak noun spoken language
əlavə vaxt overtime noun sport
uzun vaxt age noun general
əlverişli vaxt chance noun general
münasib vaxt chance noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
ən yaxşı hissə fat noun general
yaxşı at sürən horse noun general
ağır vaxt hour noun general
yaxşı fiziki vəziyyət order noun general
vaxt keçirmə resource noun general
vaxt spell noun general
qızğın vaxt thick noun general
ən yaxşı avtomobil thoroughbred noun general
ən yaxşı velosiped thoroughbred noun general
ən yaxşı adam topper noun general
yaxşı məhsul bonanza noun general
vaxt cədvəllərinin düz gəlməsi connection noun general
vaxt cədvəllərinin uyğun gəlməsi connection noun general
yaxşı məhsulverən bitki cropper noun general
yaxşı bilən judge noun general
yaxşı tanıyan adam judge noun general
vaxt run noun general
vaxt stage noun general
vaxt stretch noun general
qızğın vaxt swing noun general
vaxt distance noun general
vaxt point noun general
yaxşı rəy reference noun general
yaxşı bilən dab noun spoken language
yaxşı tanıyan dab noun spoken language
vaxt tide noun spoken language
işlək vaxt uptime noun computer
həyata keçirmək accomplish verb general
ələ keçirmək appropriate for verb general
ələ keçirmək appropriate to verb general
yaxşı başa düşmək assimilate verb general
əvvəlki tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
köhnə tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
gizli seçki keçirmək ballot verb general
keçirmək blow out verb general
ələkdən keçirmək bolt verb general
şadaradan keçirmək bolt verb general
kanalla keçirmək canal verb general
həyata keçirmək carry through verb general
ələ keçirmək catch verb general
senzor nəzarətindən keçirmək censor verb general
senzuradan keçirmək censor verb general
yaxşı olmaq cicatrise verb general
süzgəcdən keçirmək clarify verb general
bayram keçirmək commemorate verb general
keçirmək communicate verb general
həyata keçirmək compass verb general
boş-boş vaxt keçirmək dawdle verb general
başqa vaxta keçirmək defer verb general
devalvasiya keçirmək devalue verb general
həyata keçirmək effect verb general
həyata keçirmək effectuate verb general
içindən qalvanik cərəyan keçirmək electroplate verb general
həyata keçirmək embody verb general
gözdən keçirmək examine verb general
həyata keçirmək execute verb general
təcrübədən keçirmək experience verb general
təcrübədən keçirmək experiment verb general
eksperiment keçirmək experimentalise verb general
gözdən keçirmək eye verb general
süzgəcdən keçirmək filter verb general
süzgəcdən keçirmək filtrate verb general
həyata keçirmək fullfil verb general
keçirmək get through verb general
ötəri gözdən keçirmək glance over verb general
sınaqdan keçirmək go through verb general
yaxşı olmağa səbəb olmaq heal verb general
həyata keçirmək implement verb general
süzgəcdən keçirmək infiltrate verb general
ələ keçirmək intercept verb general
bir-birinə keçirmək intertwine verb general
səlahiyyətini həyata keçirmək mandate verb general
yarışda sınaqdan keçirmək match verb general
həyata keçirmək materialise verb general
ət maşınından keçirmək mince verb general
həyata keçirmək occur verb general
hamıdan yaxşı və çox oynamaq outdance verb general
yaxşı rəqs etmək outdance verb general
daha yaxşı işləmək outwork verb general
daha yaxşı oynamaq overact verb general
həyata keçirmək perform verb general
başına keçirmək pull over verb general
keçirmək quench verb general
lotereya oyunu keçirmək raffle verb general
həyata keçirmək realise verb general
təkrar gözdən keçirmək reconsider verb general
yaxşı olmaq recuperate verb general
yenidən ələ keçirmək reoccupy verb general
təkrar oyun keçirmək replay verb general
yenidən ələ keçirmək retake verb general
vaxtını əyyaşlıqda keçirmək revel verb general
vaxtını kefdə keçirmək revel verb general
ötəri nəzərdən keçirmək scan verb general
diqqətlə gözdən keçirmək scrutinise verb general
ələkdən keçirmək sieve verb general
xəlbirdən keçirmək sieve verb general
ələkdən keçirmək sift verb general
nəzərdən keçirmək survey verb general
sınaqdan keçirmək test verb general
təcrübədən keçirmək test verb general
gözdən keçirmək thumb verb general
vaxt tapmaq time verb general
keçirmək transfer verb general
sınaqdan keçirmək try verb general
təcrübədən keçirmək try verb general
daha yüksək əmək haqqı verilən işə keçirmək upgrade verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
məzuniyyət keçirmək vacation verb general
həyata keçirmək vivify verb general
həyata keçirmək wage verb general
vaxt keçirmək while verb general
gizlicə keçirmək worm verb general
gözdən keçirmək overview verb general
ələ keçirmək take over verb general
tibbi müayinədən keçirmək vet verb general
həyata keçirmək actualise verb general
attestasiyadan keçirmək attest verb general
təşviş keçirmək be agitated verb general
əhvalı yaxşı olmaq be cheerful verb general
təlaş keçirmək be disturbed verb general
təşviş keçirmək be in agitation verb general
vaxt keçirtmək cheat time verb general
yaxşı tayfadan olmaq come of a good kin verb general
sınaq keçirmək conduct a trial verb general
yaxşı etmək cure verb general
müşavirə keçirmək deliberate verb general
yaxşı etmək do well verb general
yaxşı oxumaq do well in one's studies verb general
yaxşı geyinmək dress well verb general
həyata keçirmək (qanunu) enforce verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
bərəilə keçirmək ferry verb general
yaxşı məktəb keçmək gain wisdom by experience verb general
yaxşı nəticəyə nail olmaq get good results verb general
yaxşı şansı olmaq have a good chance verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
yaxşı vəzifədə olmaq hold a good post verb general
rəy sorğusu keçirmək hold a referendum verb general
sorğu keçirmək hold a referendum verb general
mitinq keçirmək hold meetings verb general
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time verb general
sücgəcdən keçirmək infiltrate verb general
vaxt öldürmək kill time verb general
eyş-işrətli həyat keçirmək lead a rakish life verb general
başına kəmsik keçirmək leash verb general
güzəran keçirmək live verb general
xoşbəxt güzəran keçirmək live a happy life verb general
adi güzəran keçirmək live a small way verb general
yaxşı dolanmaq live a well-to-do life verb general
şlüzdan keçirmək lock through verb general
nəzərdən keçirmək look over verb general
nəzərdən keçirmək look through verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make good progress verb general
həyata keçirmək materialize verb general
bağlı iclas keçirmək meet in closed session verb general
qapalı iclas keçirmək meet in closed session verb general
bağlı iclas keçirmək meet in private session verb general
köçəri həyat keçirmək nomadize verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily verb general
vaxt keçirtmək pass the time verb general
gözdən keçirmək üçün vermək put in verb general
qılıncdan keçirmək put to the sword verb general
yaxşı oxumaq read well verb general
gözdən keçirmək scrutinize verb general
yaxşı oxumaq sing well verb general
yaxşı yatmaq sleep well verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
birisin yaxşı adını ləkələndirmək swear smb.'s reputation verb general
səsvermə keçirmək take a vote verb general
başına kəmsik keçirmək torture verb general
yaxşı yumaq wash well verb general
havayı vaxt itirmək waste one's time verb general
vaxt keçirtmək while the time away verb general
nigaranlıq keçirmək worry verb general
yaxşı yazmaq write well verb general
boş yerə vaxt itirmək dally verb spoken language
diqqətlə nəzərdən keçirmək bolt verb figurative meaning
ehtiyat yola keçirmək sidetrack verb railway
yaxşı bişirməmək underbake verb cooking
vaxt keçirmək amuse verb general
ələ keçirmək appropriate verb general
övliyalar sırasına keçirmək beatify verb general
zorla keçirmək bulldoze verb general
ələ keçirmək buy verb general
kampaniya keçirmək campaign verb general
ələ keçirmək capture verb general
həyəcan keçirmək care verb general
həyata keçirmək carry out verb general
daha yaxşı bilmək choose verb general
vaxt göstərmək clock verb general
keçirmək convey verb general
yaxşı yeyilmək eat verb general
nəzərdən keçirmək examine verb general
özünü yaxşı nəzərə çarpdırmağa çalışmaq flaunt verb general
zor gücü ilə ələ keçirmək force verb general
yüksək dini rütbəyə keçirmək frock verb general
nəzərdən keçirmək get through verb general
yaxşı getmək go off verb general
sürtkəcdən keçirmək grate verb general
pendirtəraşdan keçirmək grate verb general
boş-boşuna vaxt keçirmək idle verb general
vaxtını boş-boşuna keçirmək meander verb general
keçirmək pass verb general
tədricən həyata keçirmək phase verb general
pozğun həyat keçirmək philander verb general
salla keçirmək raft verb general
yaxşı rəy vermək recommend verb general
mərhələlərlə keçirmək relay verb general
keçirmək relegate verb general
yenidən imtahan keçirmək retake verb general
xəlbirdən keçirmək riddle verb general
şadaradan keçirmək riddle verb general
həyata keçirmək root verb general
gömrük yoxlanışı keçirmək rummage verb general
gözdən keçirmək scan verb general
diqqətlə nəzərdən keçirmək search verb general
keçirmək spend verb general
tüfeyli həyat keçirmək sponge verb general
gözdən keçirmək survey verb general
yaltaqlanmaq ələ keçirmək wheedle verb general
gözdən keçirmək vet verb general
nəzərdən keçirmək vet verb general
yaxşı-yamanı ayırmaq winnow verb figurative meaning
yaxşı-yamanı seçmək winnow verb figurative meaning
yaxşı baş çıxarmaq appreciate verb general
nəzərdən keçirmək browse verb general
həyata keçirmək complete verb general
həyata keçirmək do verb general
çox vaxt almaq drag verb general