• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для öhdəsindən gəlməsi mümkün olan (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist 2 1
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist 2 1
əli olan accessary 2 1
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work 2 1
cavabdeh olan answerer 2 1
faşizm əleyhinə olan adam anti-fascist 2 1
federasiya əleyhinə olan antifederalist 2 1
süni olan şey artificiality 2 1
süni olan şey artificialness 2 1
qüdrətli təsiri olan hakimiyyət ascendancy 2 1
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy 2 1
mümkün olma attainability 2 1
evin arxasında olan bağça back-yard 2 1
evin arxasında olan məhəllə back-yard 2 1
hər dörd ildən bir günlərinin sayı 366 olan il bissextile 2 1
şantajla məşğul olan blackmailer 2 1
bitkilərdə olan parazit-həşərat blight 2 1
zamin olan bondsman 2 1
kompilyasiya ilə məşğul olan bookmaker 2 1
burjuaziya sinfindən olan adam bourgeois 2 1
eyvanı olan birmərtəbəli bağ evi bungalow 2 1
gediş-gəliş az olan yol byway 2 1
estradası olan kafe cabaret 2 1
estradası olan restoran cabaret 2 1
komik məzmuna malik olan şəkil cartoon 2 1
yüz və yüzdən artıq yaşı olan centenarian 2 1
daşınmağa imkan olan əmlak chattel 2 1
məxmər yaxalığı olan beldən yığılmış palto chesterfield 2 1
yer və ay arasında olan məkan cislunar 2 1
sitrus bitkiləriylə məşğul olan mütəxəssis citriculturist 2 1
bələdiyyə idarəsi olan şəhər city 2 1
not sətrinin başında olan işarə clef 2 1
rəngli şəkilləri olan kitab colour-book 2 1
içində olan şey content 2 1
materikə xas olan həyat tərzi continentalism 2 1
daşınmaz əmlakın verilməsi ilə məşğul olan hüquqşünas conveyancer 2 1
əlaqədar olan bir şey correlate 2 1
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan degenerate 2 1
öhdədə olan dependant 2 1
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential 2 1
mümkün hal eventuality 2 1
ifrat baxışları olan extremist 2 1
hesabdarlıq dəftərində eyni sıra nömrəsi olan sağ və sol səhifələr folio 2 1
günortaya qədər olan vaxt forenoon 2 1
qəyyumluq altında olan fosterling 2 1
ailə başçısı olan qadın foster-mother 2 1
kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar gentry 2 1
mühacirətdə olan hökumət government-in-exile 2 1
orta kalibrli topları olan itigedən sahil keşikçi gəmisi gunboat 2 1
yarım girvənkə ağırlığında olan şey half-pound 2 1
incə zövqlülük iddiasında olan adam highbrow 2 1
ziyalılıq iddiasında olan adam highbrow 2 1
at şəklində minik yerləri olan karusel hobbyhorse 2 1
ucunda at kəlləsi olan oyuncaq çubuq at hobbyhorse 2 1
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper 2 1
başdan-başa buz olan sahə ice-field 2 1
mümkün olmama impossibility 2 1
mümkün olmayan şey impossibility 2 1
qabıq əmələ gəlməsi incrustation 2 1
tabe olan adam inferior 2 1
tabelikdə olan adam inferior 2 1
müxtəlif millət və ya irqə mənsub olan adamların evlənməsi intermarriage 2 1
qatlanan tiyəsi olan iri cib bıçağı jack-knife 2 1
hoppanma mütəxəssisi olan idmançı jumper 2 1
latin dilinin təqdiqi ilə məşğul olan latinist 2 1
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist 2 1
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist 2 1
45 dərəcə meylində olan bucaq mitre 2 1
yenilikçi ideyalara sahib olan adam modern 2 1
içində müqəddəs çörək olan qızıl və ya gümüş qab monstrance 2 1
yas içində olan mourner 2 1
çoxsaylı fakültələri olan universitet multiversity 2 1
gündəlik lazım olan mallar necessaries 2 1
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties 2 1
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian 2 1
yerə enmədən olan non-stop 2 1
tərkibində neft olan bitki oilplant 2 1
əhalisi az olan ərazi outback 2 1
əhalisi az olan yer outback 2 1
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir kəs outlier 2 1
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir şey outlier 2 1
bayırda olan bir kəs outsider 2 1
filateliya ilə məşğul olan adam philantelist 2 1
piknikdə olan picnicker 2 1
meyvədə olan xırda çəyirdək pip 2 1
zamin olan pledger 2 1
rezin altlığı olan yüngül parusin ayaqqabı plimsolls 2 1
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite 2 1
özündən razı olan prig 2 1
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk 2 1
bir kəsə xas olan vərdiş quirk 2 1
bir şeyə xas olan qəribəlik quirk 2 1
görüşə gələnlərin qəbulu ilə məşğul olan katib receptionist 2 1
ehtiyatda olan at remount 2 1
lazım olan şey requisite 2 1
mineral suyu olan kurort spa 2 1
zamin olan sponsor 2 1
atmosferin dəniz səthindən 8-12 km yüksəklikdə olan üst təbəqəsi stratosphere 2 1
ehtiyatda olan məhkəmə iclasçısı talesman 2 1
nominal olaraq titulu olan şəxs titular 2 1
yalnız kağız üzərində vəzifəsi olan titular 2 1
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-bar 2 1
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-gate 2 1
hər kəsə məlum olan şey truism 2 1
zamin olan underwriter 2 1
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear 2 1
yuyulmanlı olan ağ wash-linen 2 1
su idmanı ilə məşğul olan şagird wet-bob 2 1
cavan olan youngster 2 1
gənc olan youngster 2 1
əlbir olan accomplice 2 1
əsasa olan təzyiq base moulding pressure 2 1
olan being 2 1
anadan olan gün birthday 2 1
ətraf suyun gəlməsi encroachment of edge water 2 1
olan existing 2 1
hərəkətdə olan lay moving layer 2 1
yağda hell olan inhibitor oil-soluble inhibitor 2 1
tez xarab olan yük perishables 2 1
ştatda olan işçi permanent employee 2 1
neftdə hell olan inhibitor petroleum-soluble inhibitor 2 1
iste'fada olan polkovnik retired colonel 2 1
möhkəmləndirilməsi olan birləşmə strapped joint 2 1
möhkəmləndirici olan qaynaq tikişi strapped weld 2 1
suda həll olan inhibitor water-soluble inhibitor 2 1
uşaqlıq xaricində olan extrauterine 2 5
məzuniyyətdə olan adam vacationist 2 5
başqası ilə birlikdə cavabdeh olan co-defendant 2 7
yaxtada su idmanı ilə məşğul olan idmançı yachtsman 2 12
tədavüldə olan kağız pulların miqdarının azaldılması deflation 2 14
ayrı olan şərti jarqon argot 2 33
ehtiyatda olan reservist 2 53
gözyaşardıcı qazı olan mərmi tear-shell 2 53
qəyyumluq altında olan ərazi trust territory 2 54
nifaqa səbəb olan hər şey bone of contention 2 55
katolik dininə mənsub olan catholic 2 59
bir kub santimetr məhlulda olan hər hansı bir maddənin miqdarı titer 2 60
tək olan söz singular 2 65
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord 2 72
ikonalara əks olan iconoclast 2 86
öz torpaqları olan fermerlər yeomanry 2 86
məhəbbət əlaqəsində olan amour 2 1
tikiş və toxuma maşınlarında olan makara bobbin 2 1
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough 2 1
özünüidarəsi olan şəhər borough 2 1
bir qrupa mənsub olan adam brother 2 1
bir təşkilata mənsub olan adam brother 2 1
təsadüfi olan chance 2 1
müstəmləkəsi olan colonial 2 1
bişirilməli olan ərzaq cooker 2 1
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums 2 1
üzərində qartal şəkli olan sikkə eagle 2 1
ağ irqə mənsub olan european 2 1
vakuum əmələ gəlməsi exhaust 2 1
havada olan toz fog 2 1
havada olan tüstü fog 2 1
tərkibində qızıl olan qum gravel 2 1
qumu olan gritty 2 1
əməyə olan tələb labour-market 2 1
eyni ölkədən olan adam landsman 2 1
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature 2 1
az ölçüdə olan minority 2 1
az sayda olan minority 2 1
müasir olan modernity 2 1
birdən-birə peyda olan bina mushroom 2 1
maye halında olan torf layı muskeg 2 1
gecə fəal olan heyvan night-walker 2 1
titulu olan şəxs nobleman 2 1
fındıq bol olan yer nutty 2 1
qoz bol olan yer nutty 2 1
borcu olan şəxs obligator 2 1
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant 2 1
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad 2 1
əqli işlə məşğul olan operative 2 1
ağır olan bir şey oppressor 2 1
üzücü olan bir şey oppressor 2 1
hazır xörək olan yeməkxana ordinary 2 1
köməkdən məhrum olan adam orphan 2 1
qayğıdan məhrum olan adam orphan 2 1
öküzkimilər ailəsinə aid olan ox 2 1
bir-birinə zidd olan iki qütb polarity 2 1
kisəli heyvanlarda olan cibəbənzər boşluq pouch 2 1
mümkün olma reach 2 1
dəniz sahilində olan kurort seaside 2 1
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span 2 1
eni olan spread 2 1
ölçüsü olan spread 2 1
uzunluğu olan spread 2 1
təkər izi olan yol trackway 2 1
himayə altında olan tutelage 2 1
qəyyumluqda olan tutelage 2 1
mehmanxanada paltar ütüləyən və s. işlə məşğul olan xidmətçi valet 2 1
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage 2 1
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage 2 1
ağacın gövdəsində olan şiş wart 2 1
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard 2 1
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard 2 1
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan geek 2 1
zamin olan bail 2 7
miqdar və istiqaməti olan kəmiyyət vector 2 9
ehtiyat olan oyunçu reserve 2 12
ehtiyatda olan oyunçu reserve 2 12
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield 2 13
pişik fəsiləsinə daxil olan heyvanlar cat 2 28
ekvator xəttinə müvazi olan xəyali xətlər parallel 2 29
dəmir yolunun ixtiyarında olan sahə wayside 2 97
alınması mümkün olmayan hüquq birthright 2 1
yüksəkdə olan yarımşəffaf uzunsoz bulud cirrus 2 1
yumurta olan yuva clutch 2 1
icma hüquqlarına sahib olan adam commoner 2 1
zamin olan engager 2 1
saxtakarlıqla məşğul olan forger 2 1
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman 2 1
zamin olan şəxs guarantee 2 1
markizanın hüquqlarına bərabər hüquqları olan qadın marchioness 2 1
müəyyən sosial nüfuza malik olan qadın matron 2 1
ən çox lazım olan şeylər necessity 2 1
məntiqcə əks olan obverse 2 1
məntiqcə zidd olan obverse 2 1
iki hissədən ibarət olan əşyalar pair 2 1
verilməli olan pulun məbləği payment 2 1
sözün əmələ gəlməsi pedigree 2 1
qadına xas olan xasiyyət woman 2 1
qadına xas olan xüsusiyyət woman 2 1
keçilməsi çətin olan dolambaç küçə warren 2 13
içərisində mexanizm olan metal qutu casing 2 36
nəzarət altında olan xəstə case 2 1
nəzarət altında olan şəxs case 2 1
nəzarət altında olan yaralı case 2 1
altı taxtadan olan ayaqqabı clog 2 1
yataq yeri olan vaqon coach 2 1
kolyaskası olan motosiklet combination 2 1
vaxt cədvəllərinin düz gəlməsi connection 2 1
vaxt cədvəllərinin uyğun gəlməsi connection 2 1
evin ətrafında olan sahə ground 2 1
mülkün ətrafında olan sahə ground 2 1
tutmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold 2 1
yapışmaq üçün mümkün olan hər hansı bir şey hold 2 1
çətinliyin öhdəsindən gəlmək hurdle 2 1
maneənin öhdəsindən gəlmək hurdle 2 1
körpünün dayaqları arasında olan məsafə span 2 1
körpünün tağları arasında olan məsafə span 2 1
lazım olan miqdar quantum 2 66
sahil boyunca olan zona front 2 1
bir neçə mənzildən ibarət olan ev flat 2 1
daimi yeri olan pitch 2 1
yolun ortasında olan və hərəkəti ikiyə bölən zolaq reservation 2 1
nəqd olan tap 2 1
yaxında olan tap 2 1
tərkibində qızıl olan qum wash 2 1
üzərində yazı olan lövhə table 2 1
içərisində mexanizm olan metal qutu case 2 36
mümkün hesab etmək admit 3 1
bir şeyin öhdəsindən gələ bilmək afford 3 1
öhdəsindən gəlmək cope 3 1
öhdəsindən gəlmək overcome 3 1
öhdəsindən gəlmək overpower 3 1
öhdəsindən gəlmək pull through 3 1
öhdəsindən gəlmək surmount 3 1
öhdəsindən gəlmək tide 3 1
mümkün olan hər şeyi etmək do one's best 3 1
öhdəsindən gəlmək manage 3 1
işin öhdəsindən gəlmək manage with one's job well 3 1
mümkün etmək enable 3 1
mümkün olsa may 3 1
öhdəsindən gəlmək overpass 3 1
tərkibində qızıl olan torpağı yumaq pan 3 1
tərkibində qızıl olan torpağı yumaq pann 3 1
mümkün olmamaq defy 3 1
öhdəsindən gəlmək wade 3 1
çətinliyin öhdəsindən gəlmək hurdle 3 13
mümkün hesab etmək say 3 1
işığa qərq olan ablaze 4 1
udma qabiliyyətinə malik olan absorbable 4 1
mümkün olan achievable 4 1
mövcud olan actual 4 1
bitişik olan adjacent 4 1
yanaşı olan adjacent 4 1
yanında olan adjacent 4 1
yanaşı olan adjoining 4 1
od içində olan afire 4 1
torpağa və əkinçiliyə aid olan agrarian 4 1
hər şeydən xəbəri olan all-knowing 4 1
bütün gecə açıq olan all-night 4 1
mümkün olan allowable 4 1
tez aşiq olan amorous 4 1
tez bənd olan amorous 4 1
bucağı olan angulate 4 1
hər il olan anniversary 4 1
ildə bir dəfə olan anniversary 4 1
hər il olan annual 4 1
ildə bir dəfə olan annual 4 1
qəti əleyhinə olan antagonistic 4 1
narahat olan anxious 4 1
mümkün ola bilən approachable 4 1
müvafiq olan appropriate 4 1
uyğun olan appropriate 4 1
hərəkətdə olan astir 4 1
mümkün olan attainable 4 1
tərkibində qızıl olan auriferous 4 1