• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для özünü birtəhər hiss eləmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
əvvəlcədən hiss etmə anticipation noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
özünü öyən boaster noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
toxunmaqla hiss etmə feel noun general
hiss feeling noun general
hiss etmə feeling noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
qabaqcadan hiss etmə forefeeling noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher noun general
fışıldama hiss noun general
fışıltı hiss noun general
fışqırıq hiss noun general
uğultu hiss noun general
vıyıltı hiss noun general
vızıltı hiss noun general
hiss edilməzlik impalpability noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
təbii hiss instinct noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
özünü itirmə nonplus noun general
hiss olunma palpability noun general
toxunmaqla hiss etmə qabiliyyəti palpability noun general
hiss olunma perceptibility noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
hiss psyche noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
hiss sensation noun general
hiss sense noun general
hiss sentiment noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
özünü öldürmə suicide noun general
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility noun general
özünü öyən thraso noun general
özünü öymə vaunt noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
beş hiss five senses noun general
piyada çox yol qət eləmək hike noun general
fıs hiss noun general
fısıltı hiss noun general
hoydu-hoydu hiss noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
qaçaqçılıq eləmək maraud noun general
qaçaqçılıq eləmək rob noun general
qaçaqçılıq eləmək smuggle noun general
sərf eləmək spend noun general
özünü öyən blowhard noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
özünü öyən brag noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
hiss emotion noun general
uşağı tərbiyə eləmək üçün götürən farmer noun general
hiss feel noun general
özünü öyən hector noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
hiss mind noun general
qabaqcadan hiss etmə premonition noun general
qabaqcadan hiss etmə presage noun general
qabaqcadan hiss etmə prognostication noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
hiss etmə sense noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
özünü öldürən suicide noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
özünü saxlama chastity noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
özünü öyən cracker noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
hiss heart noun general
qabaqcadan hiss etmə hunch noun general
hiss olunma visualisation noun general
özünü gözləməmə excess noun general
qabaqcadan hiss etmə feeling noun general
özünü saxlama holding noun general
turş eləmək acerbate verb general
güzəşt eləmək acquiesce verb general
yer eləmək affect verb general
yerbəyer eləmək allocate verb general
cərimə eləmək assess verb general
and-amanla təsdiq eləmək asseverate verb general
özünü gözləmək avoid verb general
özünü aparmaq behave verb general
ad eləmək betroth verb general
özünü gözləmək beware verb general
biabır eləmək blaspheme verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
hoqqabazlıq eləmək buffoon verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
məzəmmət eləmək call down verb general
götürqoy eləmək chew upon verb general
hiss etmək cognise verb general
intim söhbət eləmək commune verb general
yaxın söhbət eləmək commune verb general
təhlil eləmək construe verb general
müdaxilə eləmək cut in verb general
yaş eləmək damp verb general
alt-üst eləmək derange verb general
talan eləmək despoil verb general
azad eləmək dispense from verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
məcbur eləmək dragoon verb general
vadar eləmək dragoon verb general
tərtib eləmək draw up verb general
aşkar eləmək educe verb general
calaq eləmək engraft verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
özünü həsr etmək espouse verb general
hiss etmək espy verb general
özünü gözləmək evade verb general
nifrət eləmək execrate verb general
sərf eləmək expend verb general
hiss etmək experience verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
təbrik eləmək felicitate verb general
təchiz eləmək fit out verb general
təchiz eləmək fit up verb general
özünü bəyəndirməyə çalışmaq flirt verb general
birtəhər eləmək foozle verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
qabaqcadan hiss etmək forefeel verb general
boş şeylərə sərf eləmək fritter away verb general
başdansovma eləmək fudge verb general
başından eləmək fudge verb general
qarqara eləmək gargle verb general
çətin tələffüz eləmək gasp out verb general
başaq eləmək glean verb general
müşaiət eləmək go with verb general
özünü əzib büzmək grimace verb general
özünü əzmək grimace verb general
bir şeyi müzakirə eləmək have out verb general
fışıldamaq hiss verb general
vıyıldamaq hiss verb general
vızıldamaq hiss verb general
fitə basıb qovmaq hiss away verb general
fitə basıb qovmaq hiss down verb general
fitə basıb qovmaq hiss off verb general
fitə basıb qovmaq hiss out verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
yaş eləmək humidify verb general
özünü düçar etmək incur verb general
özünü öyrəşdirmək inure verb general
sevincini ifadə eləmək jubilate verb general
cırıq-cırıq eləmək lacerate verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
özünü xəstəliyə qoymaq malinger verb general
özünü xəstəliyə vurmaq malinger verb general
xarab eləmək mar verb general
özünü şəhid etmək martyr verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
götür-qoy eləmək mull verb general
götür-qoy eləmək muse verb general
özünə yer eləmək nestle verb general
hiss etmək note verb general
özünü öymək peacock verb general
məsrəf eləmək peculate verb general
eləmək perpetrate verb general
özünü basmaq plump down verb general
götür-qoy eləmək ponder verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
yalandan özünü ... qoymaq pretend verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq pretend verb general
özünü ora-bura vurmaq prowl verb general
sakit eləmək quiet verb general
sakit eləmək quieten verb general
qat-qat eləmək quill verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
qonaq eləmək regale verb general
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword verb general
cızma-qara eləmək scrabble verb general
cızmaqara eləmək scrawl verb general
toqquşmada iştirak eləmək scrimmage verb general
mərəkədə iştirak eləmək scrimmage verb general
qənaət eləmək scrimp verb general
hiss etmək sense verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq sham verb general
yalandan özünü ... vurmaq sham verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yalandan özünü göstərmək simulate verb general
yalandan özünü oxşatmaq simulate verb general
iy hiss etmək smell verb general
qoxu hiss etmək smell verb general
özünü göstərmək sport verb general
səhhəti ilə əlaqədar işdən azad eləmək superannuate verb general
qəfil ağrı hiss etmək twinge verb general
tutma ağrı hiss etmək twinge verb general
özünü öymək vaunt verb general
özünü tərifləmək vaunt verb general
özünü saxlamaq withold verb general
təkzib eləmək repudiate verb general
şikəst eləmək maim verb general
yox eləmək unbuild verb general
özünü alçaltmaq abase oneself verb general
saxtakarlıq eləmək act falsely verb general
saxtakarlıq eləmək adulterate verb general
qabaqcadan hiss etmək apprehend verb general
eləmək ascertain verb general
ehtimal eləmək assume verb general
kömək eləmək avail verb general
mamaçalıq eləmək be a midwife verb general
özünü əzib büzmək be affected verb general
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy verb general
qeyzindən özünü bilməmək be beside oneself with rage verb general
hiss olunmaq be felt verb general
ehtiyac hiss etmək be in need of verb general
sədrlik eləmək be in the chair verb general
özünü yetirmək be in time verb general
nasazlıq hiss etmək be indisposed verb general
hiss olunmaq be observed verb general
iftixar hiss etmək be proud verb general
qanmazlıq eləmək be rude verb general
hiddətdən özünü bilməmək be transported with rage verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
özünü büsbütün itirmək be wholly at a loss verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
qanmazlıq eləmək behave stupidly verb general
ehtiyat eləmək beware of verb general
sakit eləmək calm verb general
yandırıb kömür eləmək char verb general
eləmək clear up verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
qələt eləmək commit a blunder verb general
zor eləmək constrain verb general
seyr eləmək contemplate verb general
yandırıb kömür eləmək convert into charcoal verb general
kəsik-kəsik eləmək cut to pieces verb general
özünü biabır etmək defame verb general
istifadə eləmək deploy verb general
aşkar eləmək detect verb general
özünü həsr etmək devote oneself verb general
kef eləmək divert oneself verb general
eləmək do verb general
özünü oda-közə vurmaq do one's best verb general
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure verb general
tərtib eləmək (sənəd) draw up verb general
özünü bərkitmək eat much verb general
səbir eləmək endure verb general
vadar eləmək enforce verb general
təhqiq eləmək enquire verb general
sığorta eləmək ensure verb general
özünü xilas etmək escape verb general
özünü zora salmaq exert oneself verb general