• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для özünü düzəltmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
özünü öyən boaster noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
özünü itirmə nonplus noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
özünü öldürmə suicide noun general
özünü öyən thraso noun general
özünü öymə vaunt noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
düzəltmək true noun biological
özünü öyən blowhard noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
özünü öyən brag noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
özünü öyən hector noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
özünü öldürən suicide noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
özünü saxlama chastity noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
özünü öyən cracker noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
bir şey düzəltmək üçün gizli yer stowaway noun general
bir şey düzəltmək üçün xəlvəti yer stowaway noun general
özünü gözləməmə excess noun general
özünü saxlama holding noun general
düzəltmək adapt verb general
düzəltmək adjust verb general
düzəltmək amend verb general
özünü gözləmək avoid verb general
ara düzəltmək bawd verb general
özünü aparmaq behave verb general
özünü gözləmək beware verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
oturacaq düzəltmək bottom verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
briqada düzəltmək brigade verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
kataloq düzəltmək catalogue verb general
kataloq düzəltmək cataloguize verb general
düzəltmək check verb general
düzəltmək compound verb general
özündən düzəltmək cook up verb general
düzəltmək correct verb general
yoxlayıb düzəltmək correct verb general
saxtasını düzəltmək counterfeit verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
düzəltmək emend verb general
tapmaca düzəltmək enigmatise verb general
qəbul düzəltmək entertain verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
özünü həsr etmək espouse verb general
özünü gözləmək evade verb general
düzəltmək even verb general
düzəltmək fabricate verb general
saxtasını düzəltmək fake verb general
özündən düzəltmək fantasticate verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
düzəltmək fettle verb general
hamarlayıb düzəltmək flatten verb general
qırışıqları düzəltmək flatten verb general
özünü bəyəndirməyə çalışmaq flirt verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
özünü əzib büzmək grimace verb general
özünü əzmək grimace verb general
təpə düzəltmək hill verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
düzəltmək hollow verb general
düzəltmək hollow out verb general
özünü düçar etmək incur verb general
özünü öyrəşdirmək inure verb general
mazğal düzəltmək loophole verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
özünü xəstəliyə qoymaq malinger verb general
özünü xəstəliyə vurmaq malinger verb general
özünü şəhid etmək martyr verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
düzəltmək mend verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
xəndək düzəltmək moat verb general
maket düzəltmək model verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
təpə düzəltmək mound verb general
bağlama düzəltmək packet verb general
ara düzəltmək pander verb general
özünü öymək peacock verb general
ara düzəltmək pimp verb general
özünü basmaq plump down verb general
əvvəlcədən düzəltmək preform verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
yalandan özünü ... qoymaq pretend verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq pretend verb general
layihə düzəltmək project verb general
özünü ora-bura vurmaq prowl verb general
bərə düzəltmək raft verb general
sal düzəltmək raft verb general
düzəltmək readjust verb general
təzədən düzəltmək readjust verb general
yenidən düzəltmək recast verb general
düzəltmək rectify verb general
düzəltmək redress verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
düzəltmək regulate verb general
düzəltmək remake verb general
yenidən düzəltmək remodel verb general
heykəl düzəltmək sculpture verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq sham verb general
yalandan özünü ... vurmaq sham verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yalandan özünü göstərmək simulate verb general
yalandan özünü oxşatmaq simulate verb general
özünü göstərmək sport verb general
düzəltmək straighten verb general
düzəltmək unbend verb general
özünü öymək vaunt verb general
özünü tərifləmək vaunt verb general
özünü saxlamaq withold verb general
düzəltmək revamp verb general
özünü alçaltmaq abase oneself verb general
özünü əzib büzmək be affected verb general
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy verb general
qeyzindən özünü bilməmək be beside oneself with rage verb general
özünü yetirmək be in time verb general
hiddətdən özünü bilməmək be transported with rage verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
özünü büsbütün itirmək be wholly at a loss verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
söz düzəltmək build a word verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
səhvi düzəltmək correct a mistake verb general
özünü biabır etmək defame verb general
özünü həsr etmək devote oneself verb general
lək düzəltmək dig beds verb general
özünü oda-közə vurmaq do one's best verb general
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure verb general
qəddini düzəltmək draw oneself up verb general
özünü bərkitmək eat much verb general
özünü xilas etmək escape verb general
özünü zora salmaq exert oneself verb general
özünü günahkar hiss etmək feel guilty verb general
özünü kimsəsiz hiss etmək feel lonely verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
özünü tülkülüyə qoymaq feign verb general
ara düzəltmək help people be on good terms verb general
marıq düzəltmək lay an ambush verb general
özünü azad etmək liberate oneself verb general
düzəltmək locate verb general
özünü alçaltmaq lower oneself verb general
səhnə düzəltmək make a scene verb general
stol düzəltmək make up a table verb general
özünü əzdirmək mince verb general
qələmə uc düzəltmək nib verb general
özünü zora salmaq overstrain oneself verb general
özünü yormaq overwork verb general
özünü axmaq yerinə qoymaq pretend to be a fool verb general
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold verb general
düzəltmək (mənəvi jəhətdən) reclaim verb general
özünü bərkitmək refresh oneself verb general
özünü qınamaq reproach oneself verb general
özünü fəda etmək sacrifice oneself verb general
özünü təmkinli olmağa alışdırmaq school oneself patience verb general
ev-eşik düzəltmək set up house verb general
özünü ölülüyə vurmaq sham dead verb general
özünü biabır etmək shame verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
özünü göstərmək show oneself verb general
özünü günəşə vermək sun oneself verb general
özünü küləyə vermək take an airing verb general
baş-gözünü düzəltmək tidy oneself up verb general
özünü oda-közə atmaq work hard verb general
özünü şəhid etmək work with favor verb general
özünü basmaq flop verb spoken language
özünü gicliyə vurmaq footle verb spoken language
düzəltmək alter verb general
özünü dolaşdırmaq bungle verb general
yoxlayıb düzəltmək calibrate verb general
özündən düzəltmək coin verb general
dərəcə formalarını düzəltmək compare verb general
düzəltmək concoct verb general
özünü ələ almaq control verb general
özünü saxlamaq control verb general
yalandan özünü göstərmək counterfeit verb general
özünü göstərmək display verb general
layihə düzəltmək engineer verb general
düzəltmək establish verb general
şərəfə bayram düzəltmək feast verb general
düzəltmək feign verb general
özünü əzib büzmək flaunt verb general
özünü yaxşı nəzərə çarpdırmağa çalışmaq flaunt verb general
özünü atmaq fling verb general
saxtasını düzəltmək forge verb general
özünü apara bilməmək forget verb general
düzəltmək frame verb general
özünü yüngül aparmaq fribble verb general
düzəltmək furnish verb general
yonub düzəltmək hew verb general
özünü gözə soxmaq insinuate verb general
özünü qorumaq mind verb general
özünü həyasızcasına aparmaq outface verb general
özünü yekəxana aparmaq outface verb general
ara düzəltmək procure for verb general
dırmıqlayıb düzəltmək rake verb general
düzəltmək reclaim verb general
düzəltmək reconcile verb general
düzəltmək re-establish verb general
düzəltmək reform verb general
yoxlayıb düzəltmək regulate verb general
düzəltmək remedy verb general
özünü çəkdirmək scale verb general
düzəltmək shape verb general
özünü atmaq slump verb general
bürüşükləri düzəltmək smooth verb general
qırışıqları düzəltmək smooth verb general
qartopu düzəltmək snowball verb general
özünü alçaltmaq stoop verb general
tor düzəltmək trellis verb general
üzün çaxırı düzəltmək vintage verb general
üzün şərabı düzəltmək vintage verb general
özünü gözə soxmaq worm verb general
düzəltmək install verb technical
istehkam xətti düzəltmək fortify verb military
düzəltmək castigate verb general
yeni söz düzəltmək coin verb general
düzəltmək construct verb general
yalandan özünü göstərmək dissemble verb general
özünü kənara çəkmək duck verb general
düzəltmək fit verb general
özünü görməməzliyə vurmaq gratify verb general
özünü saxlamaq guard verb general
özünü təqdim etmək identify verb general
özünü çırpmaq nuzzle verb general
özünü vurmaq nuzzle verb general
düzəltmək patch verb general
özünü kraliça kimi aparmaq queen verb general
özünü saxlamaq resist verb general
düzəltmək retrieve verb general
düzəltmək right verb general