• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для özünü isbatsız aparmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
özünü öyən boaster noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
özünü itirmə nonplus noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
aparmaq prosecution noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
özünü öldürmə suicide noun general
özünü öyən thraso noun general
əsgərləri aparmaq üçün nəqliyyat troopship noun general
özünü öymə vaunt noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
isbatsız nitq improper speech noun general
isbatsız davranış indecent behavior noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
özünü öyən blowhard noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
özünü öyən brag noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
özünü öyən hector noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
özünü öldürən suicide noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
özünü saxlama chastity noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
özünü öyən cracker noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
özünü gözləməmə excess noun general
özünü saxlama holding noun general
aparmaq administer verb general
özünü gözləmək avoid verb general
aparmaq bear verb general
həsəd aparmaq begrudge verb general
özünü aparmaq behave verb general
özünü gözləmək beware verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
mübarizə aparmaq breast verb general
radioveriliş aparmaq broadcast verb general
avtobusla aparmaq bus verb general
axtarış aparmaq bust verb general
polis məntəqəsinə aparmaq bust verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
intriqa aparmaq cabal verb general
aparmaq captain verb general
aparmaq carry verb general
aparmaq carry away verb general
götürüb aparmaq carry away verb general
götürüb aparmaq carry of verb general
araba ilə aparmaq cart verb general
mübarizə aparmaq champion verb general
kilsəyə aparmaq church verb general
rəqəmlərlə əməliyyat aparmaq cipher verb general
karetdə aparmaq coach verb general
mübarizə aparmaq combat verb general
mübarizə aparmaq combatt verb general
aparmaq comport verb general
aparmaq conduct verb general
mübarizə aparmaq contend verb general
aparmaq convey verb general
diskussiya aparmaq dispute verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
sürüyə-sürüyə aparmaq drag verb general
aparmaq drift verb general
aparmaq engulf verb general
həsəd aparmaq envy verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
özünü həsr etmək espouse verb general
özünü gözləmək evade verb general
təcrübə aparmaq experiment verb general
təcrübə aparmaq experimentalise verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
aparmaq ferry verb general
özünü bəyəndirməyə çalışmaq flirt verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
aparmaq furnish verb general
həsəd aparmaq gloast verb general
özünü əzib büzmək grimace verb general
özünü əzmək grimace verb general
örüşə aparmaq herd verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
özünü düçar etmək incur verb general
söhbət aparmaq interview verb general
intriqa aparmaq intrigue verb general
özünü öyrəşdirmək inure verb general
aparmaq lead verb general
dartıb aparmaq lug verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
özünü xəstəliyə qoymaq malinger verb general
özünü xəstəliyə vurmaq malinger verb general
özünü şəhid etmək martyr verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
əməliyyat aparmaq militate verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
danışıqlar aparmaq negotiate verb general
hamıdan üstün mübarizə aparmaq outfight verb general
paralel aparmaq parallel verb general
danışıqlar aparmaq parley verb general
özünü öymək peacock verb general
aparmaq pilfer verb general
özünü basmaq plump down verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
yalandan özünü ... qoymaq pretend verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq pretend verb general
təbliğat aparmaq propagandize verb general
kəşfiyyat aparmaq prospect verb general
özünü ora-bura vurmaq prowl verb general
çəkib aparmaq pull verb general
dartıb aparmaq pull verb general
kəşfiyyat aparmaq reconnoitre verb general
islahat aparmaq reform verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
tədqiqat aparmaq research verb general
rəqabət aparmaq rival verb general
diyirlədə-diyirlədə aparmaq roll verb general
kəşfiyyat aparmaq scout verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq sham verb general
yalandan özünü ... vurmaq sham verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yalandan özünü göstərmək simulate verb general
yalandan özünü oxşatmaq simulate verb general
özünü göstərmək sport verb general
mübarizə aparmaq struggle verb general
mücadilə aparmaq struggle verb general
tədqiqat aparmaq study verb general
yarışda mübarizə aparmaq tourney verb general
aparmaq transact verb general
aparmaq transport verb general
diyirlədə-diyirlədə aparmaq trundle verb general
özünü öymək vaunt verb general
özünü tərifləmək vaunt verb general
rəqabət aparmaq vie verb general
aparmaq waft verb general
qovub aparmaq waft verb general
aparmaq wage verb general
gillədə-gillədə aparmaq wheel verb general
itələyə-itələyə aparmaq wheel verb general
aldadıb aparmaq wile verb general
sovurub aparmaq winnow verb general
özünü saxlamaq withold verb general
mübarizə aparmaq joust verb general
mübarizə aparmaq stand out verb general
özünü alçaltmaq abase oneself verb general
aparmaq abduct verb general
özünü əzib büzmək be affected verb general
yuxu aparmaq be asleep verb general
ədavət aparmaq be at enmity verb general
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy verb general
qeyzindən özünü bilməmək be beside oneself with rage verb general
soyuq aparmaq be frostbitten verb general
özünü yetirmək be in time verb general
hiddətdən özünü bilməmək be transported with rage verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
özünü büsbütün itirmək be wholly at a loss verb general
fikir aparmaq become thoughtful verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
qan aparmaq bleed verb general
qan aparmaq bleed to death verb general
zəhlə aparmaq bother verb general
beynini aparmaq bother smb. by one's chattering verb general
əsgər aparmaq call up verb general
aparmaq captivate verb general
aparmaq carry along verb general
aparmaq carry off verb general
intriqa aparmaq carry on an intrigue verb general
danışıq aparmaq carry on negotiations verb general
aparmaq charm verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
aparmaq conduct verb general
danışıq aparmaq conduct negotiations verb general
özünü biabır etmək defame verb general
özünü həsr etmək devote oneself verb general
aparmaq direct verb general
özünü oda-közə vurmaq do one's best verb general
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure verb general
huş aparmaq doze verb general
aparmaq drive verb general
ağlını aparmaq drive mad verb general
özünü bərkitmək eat much verb general
özünü xilas etmək escape verb general
özünü zora salmaq exert oneself verb general
təcrübə aparmaq experiment verb general
təcrübə aparmaq experimentalize verb general
qan aparmaq faint because of excessive blood loss verb general
aparmaq fall asleep verb general
özünü günahkar hiss etmək feel guilty verb general
özünü kimsəsiz hiss etmək feel lonely verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
özünü tülkülüyə qoymaq feign verb general
mübarizə aparmaq fight verb general
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face verb general
məfkurə uğrunda mübarizə aparmaq fight for an idea verb general
ideya uğrunda mübarizə aparmaq fight for an ideas verb general
həqiqət uğrunda mübarizə aparmaq fight for justice verb general
aparmaq gain verb general
hesabını aparmaq guess verb general
söhbət aparmaq have an interview verb general
aparmaq hijack verb general
söhbət aparmaq hold a discussion verb general
bir kəsə qarşı intriqa aparmaq intrigue against smb. verb general
tədqiqat aparmaq investigate verb general
təhqiqat aparmaq investigate verb general
zəhlə aparmaq irk verb general
aparmaq kidnap verb general
özünü azad etmək liberate oneself verb general
aparmaq lift verb general
özünü alçaltmaq lower oneself verb general
ekspertiza aparmaq make an examination verb general
eksperiment aparmaq make an experiment verb general
inventarizasiya aparmaq make an inventory verb general
özünü əzdirmək mince verb general
məxfi danışıqlar aparmaq negotiate secretly verb general
huş aparmaq nod verb general
özünü zora salmaq overstrain oneself verb general
özünü yormaq overwork verb general
özünü axmaq yerinə qoymaq pretend to be a fool verb general
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold verb general
keçirib aparmaq put across verb general
istintaq aparmaq question verb general
aparmaq raise a cry verb general
kəşfiyyat aparmaq reconnoiter verb general
özünü bərkitmək refresh oneself verb general
ləkə aparmaq remove stains verb general
reportaj aparmaq report verb general
özünü qınamaq reproach oneself verb general
yerdəyişmə işləri aparmaq reshuffle verb general
iş aparmaq run a business verb general
özünü fəda etmək sacrifice oneself verb general
özünü təmkinli olmağa alışdırmaq school oneself patience verb general
axtarış aparmaq search verb general
özünü ölülüyə vurmaq sham dead verb general
özünü biabır etmək shame verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
özünü göstərmək show oneself verb general
aparmaq start shouting verb general
özünü günəşə vermək sun oneself verb general
uşağı məktəbə aparmaq take a child to school verb general
özünü küləyə vermək take an airing verb general
vero