• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для özünü müdafiə etmək vasitəsi olmayan (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
ləğvedilməni müdafiə edən abolitionist noun general
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
müdafiə advocacy noun general
maneədən müdafiə antijamming noun general
müdafiə silahları armature noun general
əsası olmayan tələb arrogation noun general
müdafiə assertion noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
müdafiə etmə backing noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
özünü öyən boaster noun general
kənarı olmayan qadın şlyapası bonnet noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
müdafiə defence noun general
müdafiə etmə defence noun general
müdafiə defensive noun general
müdafiə mövqeyi defensive noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
gözü olmayan eyeless noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
aydın olmayan nitq gibber noun general
aydın olmayan nitq gibberish noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
heç bir əsası olmayan güman guesswork noun general
mümkün olmayan şey impossibility noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
müdafiə etmə intercession noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
giriş-çıxışı bəlli olmayan yol labyrinth noun general
dənizçi olmayan landsman noun general
ifadə vasitəsi medium noun general
uyğun olmayan ittifaq misalliance noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
cəmiyyətdə heç bir çəkisi olmayan adam nobody noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan adam nobody noun general
heç kimə tanış olmayan adam nobody noun general
heç bir əməiyyəti olmayan adam nonentity noun general
mövcud olmayan bir şey non-existence noun general
özünü itirmə nonplus noun general
həmkarlar təşkilatı ilə əlaqəsi olmayan non-union noun general
həmkarlar üzvü olmayan non-union noun general
həmkarlar təşkilatının üzvü olmayan non-unionist noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
tayı-bərabəri olmayan usta past master noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
heç bir rolu olmayan adam patsy noun general
pulu olmayan penniless noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
müdafiə protection noun general
müdafiə edən qadın protectress noun general
müdafiə edən qız protectress noun general
təmir etmək recondition noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
müalicə vasitəsi remedy noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
tanış olmayan adam stranger noun general
yad olmayan adam stranger noun general
özünü öldürmə suicide noun general
əlavə etmək supplement noun general
müdafiə support noun general
müdafiə etmə support noun general
özünü öyən thraso noun general
nəqliyyat vasitəsi transport noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
istifadə etmək utilisation noun general
özünü öymə vaunt noun general
nəqliyyat vasitəsi vehicle noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
müdafiə defend noun general
müdafiə defense noun general
Müdafiə naziri Defense Minister noun general
müdafiə vuruşması defensive battle noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
yəhudi olmayan gentile noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
qəsd etmək ill will noun general
tarazlıqda olmayan termodinamika inequilibrium thermodynamics noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
əlaqə vasitəsi means of communication noun general
Müdafiə Nazirliyi Ministry of Defence noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
zərərvericilərlə kimyəvi mübarizə vasitəsi pesticide noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
Müdafiə naziri Secretary of Defence noun general
Müdafiə naziri Secretary of State for Defence noun general
sərf etmək spend noun general
sifraq etmək vomit noun general
quruluşu olmayan amorphous noun biological
özünü öyən blowhard noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
ifraz etmək secrete noun physiological
müdafiə zonası backcourt noun sport
admiral rütbəsi olmayan gəmi komandiri commodore noun nautical
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
cins olmayan heyvan half-bred noun agricultural
müalicə vasitəsi balm noun general
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
özünü öyən brag noun general
heçbir əhəmiyyəti olmayan cipher noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
daşıma vasitəsi conveyance noun general
nəqliyyat vasitəsi conveyance noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
müdafiə kampaniyası crusade noun general
müdafiə xətti defence noun general
müdafiə sistemi defence noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
istifadə etmək embrace noun general
dini maraqları olmayan extrovert noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
heç bir rolu olmayan rəis figurehead noun general
marağı olmayan half-hearted noun general
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time noun general
özünü öyən hector noun general
çox da dərn olmayan alim highbrow noun general
çox da dərn olmayan ziyalı highbrow noun general
lazım olmayan bir şey husk noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
düşüncə vasitəsi matter noun general
ifadə vasitəsi matter noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şey myth noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
mövcud olmayan şey nonentity noun general
ucuz və çox da faydalı olmayan şeylər novelty noun general
əhəmiyyəti olmayan adam nullity noun general
heç bir rolu olmayan adam nullity noun general
peşəkar olmayan adam outsider noun general
səriştəsiz olmayan adam outsider noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
müdafiə edən adam proponent noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
müdafiə screen noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
müdafiə shelter noun general
özünü öldürən suicide noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
ödəniş vasitəsi tender noun general
müdafiə vindication noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
dünənki olmayan yesterday noun general
müdafiə plea noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
üçüncü mövqe və müdafiə tierce noun sport
müdafiə backfield noun sport
müdafiə etmə aliment noun figurative meaning
müdafiə ammunition noun figurative meaning
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
müdafiə panoply noun figurative meaning
müdafiə shield noun figurative meaning
müdafiə apology noun general
alınması mümkün olmayan hüquq birthright noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan blighter noun general
müdafiə championship noun general
müdafiə etmə championship noun general
özünü saxlama chastity noun general
əlaqə vasitəsi connection noun general
rabitə vasitəsi connection noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
özünü öyən cracker noun general
təltif etmək decorate noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
müdafiə etmə endorsement noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
çox da böyük olmayan körfəz hope noun general
əslində mövcud olmayan phantom noun general
müdafiə security noun general
ailə üzvü olmayan stranger noun general
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
alınmaz müdafiə rampart noun military
keçilməz müdafiə rampart noun military
sarsılmaz müdafiə rampart noun military
yozulma vasitəsi clue noun general
nəqliyyat vasitəsi craft noun general
özünü gözləməmə excess noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
heç kimə lazım olmayan şey waif noun general
özünü saxlama holding noun general
icad etmək manufacture noun general
aydın olmayan yer obscurity noun general
müdafiə cover noun sport
çıxış etmək hüququ floor noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general