• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для özünü təmkinli olmağa alışdırmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
özünü saxlama abstention noun general
özünü saxlama abstinency noun general
təmkinli abstinent noun general
özünü inandırma autosuggestion noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
özünü gözləmə avoidance noun general
özünü itirmə bewilderment noun general
özünü öyən boaster noun general
özünü öymə brag noun general
özünü öyən braggart noun general
özünü bəyənmə complacence noun general
özünü bəyənmə complacency noun general
özünü itirmə confusion noun general
hamilə olmağa imkan verməmə contraception noun general
özünü aparma qaydası deportment noun general
ancaq özünü sevən egoism noun general
özünü itirmə embarrassment noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
özünü bəyənmə foppery noun general
özünü bəyənmə foppishness noun general
hər yerə özünü soxma xasiyyəti foxery noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
özünü təhlil introspection noun general
özünü müşahidə introspection noun general
özünü bəyənmə narcism noun general
özünü sevmə narcism noun general
özünü bəyənmə narcissism noun general
özünü sevmə narcissism noun general
özünü sevən adam narcissist noun general
özünü itirmə nonplus noun general
özünü başqalarında üstün tutan prig noun general
özünü başqalarında yuxarı tutan prig noun general
özünü alçaltma self-abuse noun general
özünü suçlama self-accusation noun general
özünü təqsirləndirmə self-accusation noun general
özünü itriməmə self-control noun general
özünü saxlama self-control noun general
özünü aldatma self-deceit noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü həlak etmə self-destruction noun general
özünü məhv etmə self-destruction noun general
özünü öldürmə self-destruction noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
özünü çəkmə self-importance noun general
özünü qoruma self-preservation noun general
özünü mühafizə etmə self-preservation noun general
özünü saxlama self-preservation noun general
özünü qınama self-reproach noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
özünü tülkülüyə vurma simulation noun general
özünü aristokratlara oxşatmağa çalışan snobbery noun general
özünü öldürmə suicide noun general
özünü öyən thraso noun general
özünü öymə vaunt noun general
özünü hər yerə soxan wriggler noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
özünü mühafizə etmə instinkti instinct of self-preservation noun general
özünü öyən blowhard noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
özünü öyən blower noun general
özünü öyən blusterer noun general
özünü öyən brag noun general
özünü saxlaya bilmə continence noun general
özünü itirməmə countenance noun general
özünü saxlama countenance noun general
özünü itirmə discomfiture noun general
özünü öyən hector noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
xarab olmağa meylli olmama incorruptibility noun general
özünü bir şeyə həsr edən pursuer noun general
özünü küllüyə qoyan adam sham noun general
təmkinli sober noun general
özünü öldürən suicide noun general
özünü öyən adam whiffler noun general
özünü müdafiə vasitəsi weapon noun biological
özünü saxlama chastity noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
özünü öyən cracker noun general
özünü müdafiə edən tərəf defence noun general
özünü gözə soxma display noun general
özünü öyən flash noun general
özünü öymə flash noun general
özünü tərifləyən flash noun general
özünü çəkmə frill noun general
özünü gözləməmə excess noun general
özünü saxlama holding noun general
alışdırmaq accustom verb general
alışdırmaq accustom to verb general
özünü gözləmək avoid verb general
özünü aparmaq behave verb general
özünü gözləmək beware verb general
özünü öymək boast verb general
özünü tərifləmək boast verb general
özünü öymək brag verb general
özünü tərifləmək brag verb general
alışdırmaq burn verb general
pul ilə özünü azad etdirmək buy off verb general
yeni mühitə alışdırmaq climate verb general
özünü kənara çəkmək dodge verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
özünü həsr etmək espouse verb general
özünü gözləmək evade verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
özünü bəyəndirməyə çalışmaq flirt verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
özünü əzib büzmək grimace verb general
özünü əzmək grimace verb general
alışdırmaq habituate verb general
yaxşı olmağa səbəb olmaq heal verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
alışdırmaq ignite verb general
özünü düçar etmək incur verb general
alışdırmaq inflame verb general
özünü öyrəşdirmək inure verb general
alışdırmaq inure verb general
özünü xəstə kimi göstərmək malinger verb general
özünü xəstəliyə qoymaq malinger verb general
özünü xəstəliyə vurmaq malinger verb general
özünü şəhid etmək martyr verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
özünü pis aparmaq misbehave verb general
özünü meymun kimi aparmaq monkey verb general
özünü öymək peacock verb general
özünü basmaq plump down verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
yalandan özünü ... qoymaq pretend verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq pretend verb general
özünü ora-bura vurmaq prowl verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
alışdırmaq school verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq sham verb general
yalandan özünü ... vurmaq sham verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yalandan özünü göstərmək simulate verb general
yalandan özünü oxşatmaq simulate verb general
özünü göstərmək sport verb general
özünü öymək vaunt verb general
özünü tərifləmək vaunt verb general
özünü saxlamaq withold verb general
özünü alçaltmaq abase oneself verb general
alışdırmaq acclimatize verb general
alışdırmaq attach verb general
özünü əzib büzmək be affected verb general
xoşnudluqdan özünü hiss etməmək be beside oneself with joy verb general
qeyzindən özünü bilməmək be beside oneself with rage verb general
özünü yetirmək be in time verb general
hiddətdən özünü bilməmək be transported with rage verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
özünü büsbütün itirmək be wholly at a loss verb general
özünü isbatsız aparmaq behave improperly verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
özünü biabır etmək defame verb general
özünü həsr etmək devote oneself verb general
özünü oda-közə vurmaq do one's best verb general
özünü zövqdən məhrum etmək do oneself out of pleasure verb general
özünü bərkitmək eat much verb general
özünü xilas etmək escape verb general
özünü zora salmaq exert oneself verb general
özünü günahkar hiss etmək feel guilty verb general
özünü kimsəsiz hiss etmək feel lonely verb general
özünü lap yaxşı hiss etmək feel quite well verb general
özünü tülkülüyə qoymaq feign verb general
alışdırmaq kindle verb general
özünü azad etmək liberate oneself verb general
özünü alçaltmaq lower oneself verb general
özünü əzdirmək mince verb general
özünü zora salmaq overstrain oneself verb general
özünü yormaq overwork verb general
özünü axmaq yerinə qoymaq pretend to be a fool verb general
özünü isti-soyuqdan qorumaq protect oneself from the heat and cold verb general
özünü bərkitmək refresh oneself verb general
özünü qınamaq reproach oneself verb general
özünü fəda etmək sacrifice oneself verb general
özünü təmkinli olmağa alışdırmaq school oneself patience verb general
alışdırmaq set on fire verb general
özünü ölülüyə vurmaq sham dead verb general
özünü biabır etmək shame verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
özünü göstərmək show oneself verb general
özünü günəşə vermək sun oneself verb general
özünü küləyə vermək take an airing verb general
alışdırmaq train verb general
bir kəsi nizam-intizama alışdırmaq train smb. to discipline verb general
özünü oda-közə atmaq work hard verb general
özünü şəhid etmək work with favor verb general
özünü basmaq flop verb spoken language
özünü gicliyə vurmaq footle verb spoken language
alışdırmaq prime verb military
özünü dolaşdırmaq bungle verb general
özünü ələ almaq control verb general
özünü saxlamaq control verb general
yalandan özünü göstərmək counterfeit verb general
özünü göstərmək display verb general
alışdırmaq educate verb general
üfürüb alışdırmaq fan verb general
özünü əzib büzmək flaunt verb general
özünü yaxşı nəzərə çarpdırmağa çalışmaq flaunt verb general
özünü atmaq fling verb general
özünü apara bilməmək forget verb general
özünü yüngül aparmaq fribble verb general
alışdırmaq harden verb general
özünü gözə soxmaq insinuate verb general
özünü qorumaq mind verb general
özünü həyasızcasına aparmaq outface verb general
özünü yekəxana aparmaq outface verb general
hər hansı bir sahədə mütəxəssis olmağa hazırlanmaq qualify verb general
özünü çəkdirmək scale verb general
özünü atmaq slump verb general
özünü alçaltmaq stoop verb general
özünü gözə soxmaq worm verb general
yalandan özünü göstərmək dissemble verb general
özünü kənara çəkmək duck verb general
özünü görməməzliyə vurmaq gratify verb general
özünü saxlamaq guard verb general
özünü təqdim etmək identify verb general
yeni iqlimə alışdırmaq naturalise verb general
yeni mühitə alışdırmaq naturalise verb general
yeni iqlimə alışdırmaq naturalize verb general
yeni mühitə alışdırmaq naturalize verb general
özünü çırpmaq nuzzle verb general
özünü vurmaq nuzzle verb general
özünü kraliça kimi aparmaq queen verb general
özünü saxlamaq resist verb general
özünü ora-bura vurmaq scour verb general
alışdırmaq season verb general
alışdırmaq use verb general
özünü günəşə vermək bake verb general
özünü ələ almaq govern verb general
özünü saxlamaq govern verb general
özünü saxlaya bilmək govern verb general
özünü ora-bura vurmaq hunt verb general
özünü aparmaq acquit verb general
özünü aparmaq acquitt verb general
özünü ... yerinə qoymaq affect verb general
yalandan özünü ... göstərmək affect verb general
yalandan özünü ... oxşatmaq affect verb general
yalandan özünü göstərmək assume verb general
alışdırmaq form verb general
özünü əzib-büzmək pose verb general
özünü gözləmək watch verb general
özünü həsr etmək apply verb general
özünü aparmaq deal verb general
özünü göstərmək tell verb general
özünü saxlayan abstemious adjective general
təmkinli abstentious adjective general
özünü öyən boastful adjective general
özünü öyən braggart adjective general
özünü uşaq kimi aparan childish adjective general
təmkinli continent adjective general
təmkinli cool-headed adjective general
xarab olmağa meyilli corruptible adjective general
təmkinli demure adjective general
təmkinli discreet adjective general
özünü sevən egocentric adjective general
özünü itirməyən equanimous adjective general
təmkinli equanimous adjective general
özünü itirməyən imperturbable adjective general
təmkinli imperturbable adjective general
özünü saxlaya bilməyən indiscreet adjective general
özünü saxlamayan intemperate adjective general
özünü itirmiş mazed adjective general
təmkinli moderate adjective general
sevincdən özünü itirmiş overjoyed adjective general
özünü itirmiş perplexed adjective general
özünü tülkülüyə qoyan pretender adjective general
özünü əzib-büzən prude adjective general
özünü dartan puffed up adjective general
özünü saxlaya bilən restrained adjective general
təmkinli restrained adjective general
təmkinli sedate adjective general
özünü saxlaya bilən self-contained adjective general
təmkinli self-contained adjective general
ancaq özünü sevən selfish adjective general
özünü başqasından üstün tutan self-satisfied adjective general
təmkinli serious adjective general
özünü bəyənən smug adjective general
təmkinli sober-minded adjective general
təmkinli staid adjective general
təmkinli undemonstrative adjective general
özünü itirməyən unstirred adjective general
təmkinli unstirred adjective general
özünü öyən vapouring adjective general
özünü öyən vapourish adjective general
özünü yaxşı aparan well-balanced adjective general
təmkinli temperate adjective general
haqlı olmağa qadir defensible adjective general
özünü utancaqlığa vuran demure adjective general
təmkinli reserved adjective general
özünü kilsə həyatına həsr etmiş oblate adjective church
özünü saxlayan ascetic adjective general
təmkinli balanced adjective general
özünü öyən bouncing adjective general
özünü uşaq kimi aparan boyish adjective general
təmkinli checked adjective general
təmkinli collected adjective general
özünü saxlaya bilən continent adjective general
özünü dindar kimi aparan pious adjective general
özünü mömin kimi aparan pious adjective general
vero