• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для ümumi hərbi mükəlləfiyyət (295 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
hərbi dəniz nazirliyi admiralty noun general
ümumi aggregate noun general
hərbi güc armipotence noun general
hərbi qüvvə armipotence noun general
hərbi əməliyyatın dayandırılması armistice noun general
hərbi düzülüş array noun general
hərbi sığınacaq barrack noun general
hərbi əməliyyat meydanı battleground noun general
hərbi əmr battle-order noun general
hərbi intizam battle-order noun general
hərbi nizam battle-order noun general
hərbi əməliyyat campaign noun general
ümumi otlaq commonage noun general
hərbi mükəlləfiyyət conscript noun general
ümumi şəkil contour noun general
ümumi təsəvvür contour noun general
hərbi məhkəmə court-martial noun general
yüksək sürətli hərbi gəmi cruiser noun general
ümumi yataqxana dormitory noun general
hərbi xidmətə çağırılan draftee noun general
keçmiş hərbi qulluqçu exserviceman noun general
ümumi şəkil form noun general
ümumi zibilxana melee noun general
hərbi zavodun fəhləsi munitioner noun general
hərbi-dəniz donanması navy noun general
hərbi-dəniz qüvvələri navy noun general
hərbi and oath noun general
hərbi andı pozma oath-breaking noun general
ümumi şəkil outline noun general
ümumi şəkil shape noun general
ümumi istifadə otağı sitting-room noun general
hərbi eşelon troop-train noun general
hərbi təyyarə war-plane noun general
hərbi gəmi warship noun general
ümumi yataqxana dorm noun general
ümumi daxili məhsul gross domestic product noun general
əfvi-ümumi amnesty noun general
hərbi həyəcan battle alarm noun general
hərbi hazırlıq battle training noun general
hərbi əməlliyatın dayandırılması ceasation of hostilities noun general
hərbi əməliyyatı dayandırma ceasation of military action noun general
hərbi hazırlıq combat training noun general
hərbi xidmətdən möhlət deferment of military service noun general
mükəlləfiyyət duty noun general
əfvi-ümumi free pardon noun general
hamı üçün əfvi-ümumi general amnesty noun general
ümumi keyidici general anaesthetic noun general
ümumi iclas general meeting noun general
ümumi tətil general strike noun general
ümumi görünüş general view noun general
ümumi hasil grand total noun general
hərbi bilet identification card noun general
hərbi gəmi man-of-war noun general
hərbi vəziyyət martial law noun general
hərbi-tibb komissiya medical board noun general
hərbi akademiya Military Academy noun general
hərbi qruplaşma military alignment noun general
hərbi ittifaq military alliance noun general
hərbi baza military base noun general
hərbi intizam military discipline noun general
hərbi texnika military equipment noun general
hərbi çin military rank noun general
hərbi komissariat military registration and enlistment office noun general
hərbi elm military science noun general
hərbi xidmət military service noun general
hərbi qulluq military service noun general
hərbi sursat military supplies noun general
hərbi təlim military training noun general
hərbi ehtiyatlar munition noun general
hərbi zavod munition factory noun general
hərbi liman naval port noun general
hərbi port naval port noun general
hərbi dəniz donanması navy noun general
hərbi and oath of enlistment noun general
ümumi ayaqyolu public convenience noun general
mükəlləfiyyət responsibility noun general
hərbi nazir Secretary of State for War noun general
hərbi nazir Secretary of War noun general
ümumi hasil sum total noun general
ümumi məbləğ sum total noun general
ümumi resirkulyasiya summary recirculation noun general
məhsulun ümumi həcmi total volume of output noun general
hərbi nizamnamə training regulations noun general
hərbi nəqliyyat troop transport noun general
hərbi cani war criminal noun general
hərbi nazirlik War Department noun general
hərbi nazir War Minister noun general
hərbi nazirlik War Office noun general
hərbi təchizat war supplies noun general
hərbi donanma matrosu bluejacket noun spoken language
gəmidə komanda heyətinin yeyib-içməsi və əylənməsi üçün ümumi otaq wardroom noun nautical
hərbi hazırlıq vəziyyəti alert noun military
təcrübəli hərbi qulluqçu cadreman noun military
hərbi xidmətə çağırış call up noun military
hərbi xidmətə çağırış call-up noun military
hərbi qulluğa daxil olma enlistment noun military
hərbi texnika artificer noun general
ümumi ehtiyat bank noun general
hərbi qulluqçular üçün dustaqxana brig noun general
hərbi məktəbin dinləyicisi cadet noun general
hərbi məktəbin tələbəsi cadet noun general
hərbi geyim clothing noun general
hərbi paltar clothing noun general
ordunun hərbi təsərrüfat işlərinə baxan idarə commissariat noun general
ümumi otlaq common noun general
hərbi xidmətə çağırış conscription noun general
hərbi düşərgə depot noun general
keşik çəkən hərbi gəmi frigate noun general
hərbi əməliyyatlar hostility noun general
ümumi giriş introduction noun general
təcrübəli hərbi kadr professional noun general
hərbi qulluqçuların paltarına tikilən bafta nişanı stripe noun general
hərbi diktator warlord noun general
iri hərbi sənaye sahibi warlord noun general
hərbi-dəniz məktəbinin ikinci kurs kursantı youngster noun general
ümumi məna hang noun spoken language
hərbi aviasiya bölməsi squadron noun aeronautics
hərbi dükan canteen noun military
hərbi korpus corps noun military
hərbi vahid corps noun military
hərbi əməliyyatlar fight noun military
hərbi xidməti uzatma prolongation noun military
ümumi məbləğ və onun faizi amount noun book-keeping
hərbi həyəcan alarm noun general
ümumi iş cause noun general
hərbi dairə command noun general
ümumi məna drift noun general
ümumi yerlər generality noun general
ümumi fond pool noun general
funt hesabı ilə ümumi çəki poundage noun general
hərbi polis rəisi provost noun general
hərbi xidmət service noun general
ümumi məzmun tenor noun general
hərbi çağırışdan azad edən komissiya tribunal noun general
ümumi sorğu quiz noun American
hərbi hazırlıq alertness noun military
hərbi toplanış siqnalı assembly noun military
ehtiyatda olanları hərbi xidmətə çağırma recall noun military
hərbi mükəlləfiyyət duty noun general
ümumi məlumat minute noun general
ümumi mühit tone noun general
ümumi şərait tone noun general
hərbi qulluğa götürmə enrolment noun military
əfv ümumi grace noun general
ümumi biliklər outlook noun general
ehtiyat hərbi qüvvə reserve noun general
hərbi düzüm order noun military
hərbi əməliyyatlar operation noun military
ümumi şəkil set noun general
ümumi təsvir set noun general
hərbi bölmə outfit noun military
hərbi hissə outfit noun military
hərbi əməliyyatda iştirak etmək campaign verb general
hərbi xidmətdən kənar etmək cashier verb general
ümumi kütləyə çevirmək conglomerate verb general
ümumi kütləyə çevrilmək conglomerate verb general
hərbi xidmətə çağırmaq conscript verb general
hərbi məhkəməyə vermək court-martial verb general
hərbi hazırlıq vəziyyətinə gətirmək embattle verb general
hərbi qaydada düzmək embattle verb general
hərbi qaydada düzülmək embattle verb general
hərbi qulluğa daxil olmaq enlist verb general
ümumi bir nəticəyə gəlmək generalise verb general
ümumi qiyməti olmaq gross verb general
əfvi-ümumi vermək amnesty verb general
əfvi-ümumi istəmək appeal for amnesty verb general
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up verb general
hərbi rütbədən məhrum etmək reduce verb general
hərbi sursatla təmin etmək ammunition verb military
hərbi xidmətə çağırmaq call up verb general
hərbi xidmətə adam cəlb etmək enlist verb general
hərbi xidmətə adam toplamaq enlist verb general
ümumi şəkildə istifadə etmək sketch verb general
ümumi cizgilərlə göstərmək outline verb figurative meaning
hərbi əməliyyat keçirmək operate verb military
hərbi sursat ammunition adjective general
hərbi cəhətdən qüvvətli armipotent adjective general
hərbi army adjective general
ümumi blanket adjective general
qeyri-hərbi civilian adjective general
ümumi collective adjective general
hərbi combat adjective general
hərbi combatant adjective general
hərbi combative adjective general
ümumi common adjective general
ümumi commonplace adjective general
ümumi consolidated adjective general
ümumi həddi olan coterminous adjective general
ümumi hüdudu olan coterminous adjective general
ümumi countrywide adjective general
hərbi qüvvələrdə xidmət etmiş ex-service adjective general
ümumi general adjective general
ümumi səciyyəli general adjective general
ümumi generic adjective general
hərbi formalı GI adjective general
ümumi joint adjective general
hərbi martial adjective general
hərbi military adjective general
hərbi-dəniz naval adjective general
ümumi overall adjective general
yarım-hərbi paramilitary adjective general
ümumi şəkildə sketchy adjective general
ümumi total adjective general
ümumi universal adjective general
hərbi war adjective general
ümumi corporate adjective general
hərbi xidmətə yararlı fit for military service adjective general
ümumi qaydaya müvafiq olmayan non-standard adjective linguistic
hərbi hissədən kənar extra-military adjective military
hərbi mənası olan backroom adjective general
qeyri-hərbi civil adjective general
mənşəyi ümumi olan cognate adjective general
ümumi global adjective general
ümumi mixed adjective general
ümumi net adjective general
hərbi operational adjective general
hərbi hazırlıq vəziyyətində operational adjective general
hərbi service adjective general
ümumi united adjective general
hərbi warlike adjective general
ümumi collaborative adjective general
ümumi epidemic adjective medical
ümumi mərkəzi olmayan eccentric adjective mathematics
hərbi xidmətə keçməyə borclu bound adjective general
ümumi gross adjective general
ümumi public adjective general
hərbi şəkildə martially adverb general
ümumi razılıqla by common consent adverb general
ümumi səylə by common efforts adverb general
ümumi cəmi grand total adverb general
ümumi əsasla on a universal basis adverb general
ümumi cəmi sum total adverb general
hava yolu ilə aparılan poçtun funt hesabı ilə ümumi çəkisi air-mail poundage phrases general
hərbi zabit army officer phrases general
hərbi təcrübəsi olan battle-tested phrases general
hərbi bacarığı olan battle-worthy phrases general
həqiqi hərbi xidmətə yararsız olmaq be disabled for active service phrases general
həqiqi hərbi xidmətə çağırılmaq called up for active service phrases general
ümumi yeməkxana coffee room phrases general
ümumi təhlükəsizlik collective security phrases general
ümumi maraqlar common interest phrases general
ümumi otaq common room phrases general
hərbi mükəlləfiyyət compulsory military service phrases general
Hərbi Şura Council of War phrases general
hərbi xidmət keçmək do one's military service phrases general
səyyar hərbi xəstəxana field hospital phrases general
hərbi xidmətə yararlı fit for service phrases general
ümumi maraq general interest phrases general
ümumi təyinatlı general purpose phrases general
ümumi qərargah General Staff phrases general
ümumi tətil general strike phrases general
ümumi məbləğ gross amount phrases general
ümumi gəlir gross income phrases general
ümumi məhsul gross output phrases general
ümumi gəlir gross proceeds phrases general
ümumi gəlir income gross phrases general
hərbi əməliyyat aparmaq keep the field phrases general
hərbi əməliyyata başlamaq keep the field phrases general
hərbi hökumət military government phrases general
hərbi rütbələr military honours phrases general
hərbi and military oath phrases general
hərbi forma military uniform phrases general
hərbi zavod muntion factory phrases general
hərbi əsir prisoner of war phrases general
ümumi şəkildə istifadə etmək sketch out phrases general
NATO-nun birləşmiş hərbi komandanlığının Avropadakı baş qərargahı Supreme Headquarters Allied Powers in Europe phrases general
hərbi əməliyyat aparmaq take field phrases general
hərbi əməliyyata başlamaq take field phrases general
Ümumi bazar The Common Market phrases general
ümumi dəyər total amount phrases general
ümumi məbləğ total amount phrases general
ümumi dəyər total cost phrases general
ümumi məbləğ total cost phrases general
ümumi seçki hüququ universal suffrage phrases general
ümumi səsvermə hüququ universal suffrage phrases general
hərbi cinayət war criminal phrases general
hərbi əməliyyatların getdiyi yer war seat phrases general
Hərbi Nazirlik War House phrases spoken language
ümumi cazibə qüvvəsi universal gravitation phrases physics
ümumi balans balance sheet phrases economy
ümumi öd axacağı common bile duct phrases anatomical
ümumi qrammatika general grammar phrases scientific
hərbi hava qüvvələri air force phrases military
hərbi hava müdafiəsi air-defense phrases military
hərbi təlim meydanı firing field phrases military
hərbi təlim meydanı firing ground phrases military
son hərbi ehtiram göstərmək üçün hərbi dəstə funeral escort phrases military
hərbi xidmət troop duty phrases military
ümumi hərbi mükəlləfiyyət universal service phrases military
ümumi isim common name phrases grammatical
ümumi isim common noun phrases grammatical
hərbi-topoqrafik çəkiliş ordnance survey phrases general
hərbi qaydaya salmaq put on a war phrases general
ümumi seçkilər general elections plural general
hərbi xidmət rank plural general