• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для ümumi məlumat (217 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
ümumi aggregate noun general
məlumat announcement noun general
qısa rəsmi məlumat bulletin noun general
məlumat bulletin noun general
məlumat vərəqəsi bulletin noun general
məlumat cognition noun general
məlumat cognizance noun general
ümumi otlaq commonage noun general
məlumat verən communicant noun general
məlumat vermə communication noun general
rəsmi məlumat communique noun general
ümumi şəkil contour noun general
ümumi təsəvvür contour noun general
ümumi yataqxana dormitory noun general
ümumi şəkil form noun general
coğrafi məlumat kitabı gazette noun general
məlumat kitabçası guidebook noun general
məlumat kitabçası handbook noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
məlumat information noun general
məlumat verən informer noun general
məlumat knowing noun general
ümumi zibilxana melee noun general
məlumat bülleteni news-letter noun general
məlumat vermə notice noun general
məlumat vermə notification noun general
məlumat notion noun general
ümumi şəkil outline noun general
məlumat proposition noun general
ilk məlumat rudiments noun general
ümumi şəkil shape noun general
ümumi istifadə otağı sitting-room noun general
qısa məlumat newsletter noun general
ümumi yataqxana dorm noun general
ümumi daxili məhsul gross domestic product noun general
əfvi-ümumi amnesty noun general
məlumat communication noun general
məlumat despatch noun general
məlumat dispatch noun general
əfvi-ümumi free pardon noun general
hamı üçün əfvi-ümumi general amnesty noun general
ümumi keyidici general anaesthetic noun general
ümumi iclas general meeting noun general
ümumi tətil general strike noun general
ümumi görünüş general view noun general
ümumi hasil grand total noun general
məlumat bürosu information bureau noun general
məlumat şöbəsi information department noun general
məlumat bürosu inquiry office noun general
məlumat notification noun general
ümumi ayaqyolu public convenience noun general
məlumat kitabı reference book noun general
ümumi hasil sum total noun general
ümumi məbləğ sum total noun general
ümumi resirkulyasiya summary recirculation noun general
məhsulun ümumi həcmi total volume of output noun general
şifahi məlumat verbal communication noun general
gəmidə komanda heyətinin yeyib-içməsi və əylənməsi üçün ümumi otaq wardroom noun nautical
ümumi ehtiyat bank noun general
məlumat brief noun general
məlumat vərəqəsi brief noun general
ümumi otlaq common noun general
gizli məlumat confidence noun general
rəsmi məlumat dispatch noun general
məlumat mənbəyi enlightener noun general
siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi grapevine noun general
turistlər üçün məlumat kitabçası handbook noun general
məlumat intelligence noun general
ümumi giriş introduction noun general
məlumat sızması leak noun general
məlumat message noun general
məlumat news noun general
məlumat vermə news noun general
qısa məlumat paragraph noun general
məlumat report noun general
statistik məlumat statistics noun general
məlumat bazası database noun general
ümumi məna hang noun spoken language
məlumat səviyyəsi horizon noun figurative meaning
məlumat şöbəsi morgue noun french
ümumi məbləğ və onun faizi amount noun book-keeping
ümumi iş cause noun general
ümumi məna drift noun general
ümumi yerlər generality noun general
məlumat item noun general
məlumat knowledge noun general
ümumi fond pool noun general
funt hesabı ilə ümumi çəki poundage noun general
məlumat presentation noun general
məlumat statement noun general
ümumi məzmun tenor noun general
ümumi sorğu quiz noun American
ümumi məlumat minute noun general
qabaqcadan deyilən məlumat oracle noun general
məlumat reference noun general
ümumi mühit tone noun general
ümumi şərait tone noun general
əfv ümumi grace noun general
məlumat kitabçası guide noun general
məlumat vahidi item noun general
məlumat info noun computer
məlumat kitabçası companion noun general
ümumi biliklər outlook noun general
gizli məlumat dope noun general
ümumi şəkil set noun general
ümumi təsvir set noun general
məlumat vermək allege verb general
məlumat vermək announce verb general
məlumat vermək apprise verb general
bülleten vasitəsilə məlumat vermək bulletin verb general
məlumat vermək communicate verb general
ümumi kütləyə çevirmək conglomerate verb general
ümumi kütləyə çevrilmək conglomerate verb general
məlumat vermək declare verb general
ümumi bir nəticəyə gəlmək generalise verb general
ümumi qiyməti olmaq gross verb general
məlumat vermək herald verb general
məlumat vermək inform verb general
səhv məlumat vermək misinform verb general
yanlış məlumat vermək misinform verb general
səhv məlumat vermək mis-state verb general
yanlış məlumat vermək mis-state verb general
məlumat almaq query verb general
məlumat vermək report verb general
yenidən məlumat verməl restate verb general
əfvi-ümumi vermək amnesty verb general
əfvi-ümumi istəmək appeal for amnesty verb general
məlumat toplamaq collect information verb general
məlumat yığmaq collect information verb general
məlumat vermək make a report verb general
məlumat mübadiləsi etmək share information verb general
məlumat almaq consult verb general
məlumat vermək enlighten verb general
kiçik bayraqlarla məlumat vermək flag verb general
ümumi şəkildə istifadə etmək sketch verb general
təntənəli surətdə məlumat vermək testify verb general
gizlicə məlumat yayılmaq whisper verb general
ümumi cizgilərlə göstərmək outline verb figurative meaning
məlumat vermək notify verb general
məlumat almaq refer verb general
məlumat almaq hear verb general
rəsmi olaraq məlumat vermək return verb general
xüsusi məlumat vermək tip verb general
ümumi blanket adjective general
ümumi collective adjective general
ümumi common adjective general
ümumi commonplace adjective general
məlumat communication adjective general
ümumi consolidated adjective general
ümumi həddi olan coterminous adjective general
ümumi hüdudu olan coterminous adjective general
ümumi countrywide adjective general
ümumi general adjective general
ümumi səciyyəli general adjective general
ümumi generic adjective general
ümumi joint adjective general
məlumat verilməyə layiq newsworthy adjective general
ümumi overall adjective general
ümumi şəkildə sketchy adjective general
ümumi total adjective general
ümumi universal adjective general
ümumi corporate adjective general
ümumi qaydaya müvafiq olmayan non-standard adjective linguistic
mənşəyi ümumi olan cognate adjective general
ümumi global adjective general
ümumi mixed adjective general
ümumi net adjective general
ümumi united adjective general
ümumi collaborative adjective general
ümumi epidemic adjective medical
ümumi mərkəzi olmayan eccentric adjective mathematics
ümumi gross adjective general
ümumi public adjective general
ümumi razılıqla by common consent adverb general
ümumi səylə by common efforts adverb general
ümumi cəmi grand total adverb general
ümumi əsasla on a universal basis adverb general
ümumi cəmi sum total adverb general
hava yolu ilə aparılan poçtun funt hesabı ilə ümumi çəkisi air-mail poundage phrases general
ümumi yeməkxana coffee room phrases general
ümumi təhlükəsizlik collective security phrases general
ümumi maraqlar common interest phrases general
ümumi otaq common room phrases general
ilkin mənbədən məlumat first-hand knowledge phrases general
ümumi maraq general interest phrases general
ümumi təyinatlı general purpose phrases general
ümumi qərargah General Staff phrases general
ümumi tətil general strike phrases general
ümumi məbləğ gross amount phrases general
ümumi gəlir gross income phrases general
ümumi məhsul gross output phrases general
ümumi gəlir gross proceeds phrases general
ümumi gəlir income gross phrases general
məlumat bürosu inquiry office phrases general
qeyri-rəsmi məlumat non-official report phrases general
etibarlı məlumat positive information phrases general
ümumi şəkildə istifadə etmək sketch out phrases general
bir kəsi tovlayıb məlumat almaq tap smb. for money phrases general
Ümumi bazar The Common Market phrases general
ümumi dəyər total amount phrases general
ümumi məbləğ total amount phrases general
ümumi dəyər total cost phrases general
ümumi məbləğ total cost phrases general
ümumi seçki hüququ universal suffrage phrases general
ümumi səsvermə hüququ universal suffrage phrases general
telefon məlumat kitabçası Yellow Pages phrases general
ümumi cazibə qüvvəsi universal gravitation phrases physics
ümumi balans balance sheet phrases economy
ümumi öd axacağı common bile duct phrases anatomical
ümumi qrammatika general grammar phrases scientific
ümumi hərbi mükəlləfiyyət universal service phrases military
ümumi isim common name phrases grammatical
ümumi isim common noun phrases grammatical
məlumat data plural general
məlumat facts plural general
ümumi seçkilər general elections plural general
zərrə-zərrə məlumat toplama gleanings plural general