• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для üstünə yazmaq (226 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
üstünə isti şey qoyma foment noun general
üstünə soyadı yazılmış lövhəcik name-plate noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
malların üstünə yarlıq vuran fəhlə paster noun general
malların üstünə yarlıq yapışdıran işçi paster noun general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmə wallow noun general
ancaq yazmaq write-only noun computer
annotasiya yazmaq annotate verb general
əvvəlki tarixi yazmaq antedate verb general
ayağına yazmaq ascribe verb general
ayağına yazmaq attribute verb general
izah yazmaq attribute verb general
avtoqraf yazmaq autograph verb general
üstünə çıxmaq barge verb general
üstünə böhtan atmaq bespatter verb general
birdən üstünə çıxmaq blunder on verb general
kitaba yazmaq book verb general
gözəl xətlə yazmaq calligraph verb general
kalliqraf xətlə yazmaq calligraph verb general
tabaşirlə yazmaq chalk verb general
üstünə çıxmaq chance upon verb general
üstünə yazmaq character verb general
üstünü yazmaq character verb general
gündəliyə yazmaq chronicle verb general
yazmaq chronicle verb general
şifrini yazmaq cipher verb general
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace verb general
yazmaq compose verb general
üstünə getmək dash verb general
üstünə gəlmək dash verb general
tarix yazmaq date verb general
yazı yazmaq docket verb general
şifr yazmaq encipher verb general
kodla yazmaq encode verb general
şifrlə yazmaq encode verb general
yazmaq enregister verb general
yazmaq enrol verb general
həcv yazmaq epigrammatize verb general
epiloq yazmaq epilogize verb general
konspekt yazmaq epitomise verb general
təmiz yazmaq fair-copy verb general
üstünə atılmaq fall on verb general
üstünə ölçmək fit on verb general
freska yazmaq fresco verb general
üstünə düşmək gang up verb general
defislə yazmaq hypenate verb general
defislə yazmaq hyphen verb general
defislə yazmaq hyphenate verb general
adına yazmaq impute verb general
ayağına yazmaq impute verb general
inisiallarını yazmaq initial verb general
üstündə yazmaq inscribe verb general
üstünə yazmaq inscribe verb general
yazmaq interline verb general
kursivlə yazmaq italicize verb general
üstünə palçıq ləkəsi salmaq mud verb general
üstünə yağ sürtmək oil verb general
üstünə yağçəkmək oil verb general
üstünə çıxmaq override verb general
yenidən yazmaq overwrite verb general
mədhiyyə yazmaq panegyrize verb general
qısa məqalə yazmaq paragraph verb general
parodiya yazmaq parody verb general
pedestalın üstünə qoymaq pedestal verb general
yazmaq pen verb general
irəli tarixə yazmaq postdate verb general
giriş yazmaq preamble verb general
preambula yazmaq preamble verb general
giriş yazmaq preface verb general
müqəddimə yazmaq preface verb general
yazmaq prescribe verb general
protokol yazmaq protocol verb general
protokol yazmaq record verb general
yazmaq record verb general
təzədən yazmaq rewrite verb general
yenidən yazmaq rewrite verb general
tələsik və səliqəsiz yazmaq scrawl verb general
səliqəsiz yazmaq scribble verb general
tələsik yazmaq scribble verb general
stolun üstünə qoymaq table verb general
maqnitofona yazmaq tape-record verb general
makinada yazmaq type verb general
makinada yazmaq typewrite verb general
şeir yazmaq verse verb general
şeir yazmaq versify verb general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmək wallow verb general
yazmaq write verb general
üstünə gəlmək add verb general
üstünə tökülmək attack all together verb general
üstünə düşmək come across verb general
qıçını qıçının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
qılçasını qılçasının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
çek yazmaq draw a cheque verb general
mərsiyə yazmaq elegize verb general
bir kəs haqqında epiqram yazmaq epigrammatize about smb. verb general
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food verb general
üstünə düşmək find by chance verb general
üstünə atmaq find fault verb general
üstünə çıxmaq increase verb general
şəkilin üstündən yazmaq overprint verb general
üstünə gəlmək plus verb general
dərman yazmaq prescribe a medicine verb general
lentə yazmaq record verb general
cızma-qara yazmaq scrawl verb general
ilangurbağa yazmaq scrawl verb general
ilangurbağa yazmaq scribble verb general
yazmaq (nəyisə) set down verb general
mühazirə yazmaq take notes verb general
inşa yazmaq write a composition verb general
imla yazmaq write a dictation verb general
namə yazmaq write a letter verb general
namə yazmaq write a love letter verb general
dua yazmaq write a prayer verb general
yazmaq write down verb general
qaydasınca yazmaq write fairly verb general
iri yazmaq write large verb general
asanlıqla yazmaq write off verb general
lövhədə yazmaq write on the board verb general
xırda yazmaq write small verb general
yaxşı yazmaq write well verb general
faktura yazmaq invoice verb medical
hesab yazmaq invoice verb medical
debetə yazmaq debit verb book-keeping
təmsil yazmaq fable verb poetical
bir-birinə məktub yazmaq correspond verb general
adına yazmaq credit verb general
üstünə qırıntı səpmək crumb verb general
yazmaq dispense verb general
üstünə səpmək dust verb general
təzədən yazmaq enumerate verb general
ayağına yazmaq foist verb general
bir kəsin üstünə qışqırmaq hoot verb general
yazmaq inscribe verb general
həddən artıq yazmaq overwrite verb general
yazmaq pencil verb general
çap hərflərilə yazmaq print verb general
yenidən yazmaq reprint verb general
qıvrım yazmaq scroll verb general
sözü hərflərlə yazmaq spell verb general
üstünə çıxmaq surprise verb general
üstünə tullamaq throw verb general
notlarını yazmaq notate verb music
başqa hesaba yazmaq transfer verb book-keeping
üstünə yağ tökmək baste verb general
hesab yazmaq bill verb general
fırça ilə yazmaq brush verb general
gündəlik yazmaq calendar verb general
baş hərflə yazmaq capitalise verb general
üstünə düşmək huff verb general
yazmaq note verb general
resenziya yazmaq notice verb general
rəy yazmaq notice verb general
həddən artıq çox əsər yazmaq overwrite verb general
bir-birinin üstünə tökmək pile verb general
bir-birinin üstünə yığmaq pile verb general
konspekt yazmaq recapitulate verb general
plyonkaya yazmaq record verb general
vala yazmaq record verb general
yazmaq subscribe verb general
maqnit lentinə yazmaq tape verb general
maqnit lentinə yazmaq transcribe verb general
qiymət yazmaq rate verb American
yazmaq administer verb general
üstünə düşmək attack verb general
faktura yazmaq bill verb general
üstünə çıxmaq clash verb general
üstünə qoymaq colour verb general
yazmaq enter verb general
üstünə düşmək fulminate verb general
bir-birinin üstünə çıxmaq huddle verb general
üstünə çıxmaq hustle verb general
annotasiya yazmaq note verb general
izahat yazmaq note verb general
şərh yazmaq note verb general
yazmaq notify verb general
bəzəkli üslubla yazmaq overwrite verb general
üstünə atılmaq snap verb general
üstünə düşmək snap verb general
üstünə çəkmək tilt verb general
transkripsiyasını yazmaq transcribe verb general
bir-birinin üstünə yığmaq bank verb general
əvvəlki faylı pozub üstündən yenisini yazmaq overwrite verb general
böyük hərflərlə yazmaq capitalise verb computer
şərh yazmaq comment verb computer
cavab yazmaq  reply verb computer
üstünə yıxmaq attach verb general
yazmaq tap verb general
yazmaq make verb general
borca yazmaq charge verb general
debetə yazmaq charge verb general
yazmaq do verb general
üstünə mina çəkilmiş enamelled adjective general
üstünə toz tökülmüş powdery adjective general
üstünə onto preposition general
üstünə on preposition general
üstünə to the address of preposition general
üstünə upon preposition sport
yazmaq qeyd etmək commit to paper phrases general
yazmaq qeyd etmək commit to writing phrases general
protokol yazmaq draw up a protocol phrases general
yazmaq drive a pen phrases general
yazmaq drive a quill phrases general
üstünə atılmaq lay into phrases general
üstünə yağdırmaq lay into phrases general
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription phrases general
yazmaq mark down phrases general
yazmaq put pen to paper phrases general
qəzəblə birinin üstünə təpilmək run amuck phrases general
bir kəsin ayağına yazmaq score up phrases general
bir kəsin hesabın yazmaq score up phrases general
bir kəsin üstünə qəfildən hücum etmək take smb. up short phrases general
günahı bir kəsin üstünə atmaq throw the blame on smb. phrases general
günahı bir kəsin üstünə yıxmaq throw the blame on smb. phrases general
üstünə cummaq wade in phrases general
üstünə cummaq wade into phrases general
ətraflı yazmaq write up phrases general
odun üstünə yağ tökmək add fuel to the fire phrases general
odun üstünə yağ tökmək pour oil on the flame phrases general
iti adamın üstünə fısqırtmaq set a dog on smb. phrases general
iti bir kəsin üstünə fitləmək set a dog on smb. phrases general
üstünə cummaq make a bolt for it phrases spoken language
bir az üstünə qoyub danışmaq tell fib phrases spoken language
üstünə yönəltmək wash over phrases general
üstünə su əndərmək wash smth. down phrases general
yazmaq set down phrases general
yazmaq take back phrases general
vero