• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для əksinə yararsız torpaq (183 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
torpaq sahəsi area noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
torpaq bənd bank noun general
torpaq təpəsi bank noun general
gil torpaq clay noun general
əksinə contrary noun general
əksinə hərəkət countermove noun general
torpaq sahəsi dale noun general
torpaq bənd dam noun general
torpaq yol earth road noun general
torpaq qalağı embankment noun general
heriyə qoyulmuş torpaq fallow noun general
şumlanmış torpaq fallow noun general
torpaq sahibi freeholder noun general
torpaq rentası ground-rent noun general
torpaq koması hillhock noun general
torpaq topası hillhock noun general
torpaq sahəsi holding noun general
torpaq land noun general
torpaq sahibəsi landlady noun general
torpaq sahibi landowner noun general
torpaq sürüşməsi landslide noun general
torpaq örtük lay noun general
ot basmış torpaq sahəsi links noun general
otlu torpaq sahəsi links noun general
iri torpaq sahibi magnate noun general
qəbirüstü torpaq yığını mound noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
torpaq soil noun general
torpaq territory noun general
yararsız kağızlar üçün zənbil waste-paper-basket noun general
gil-torpaq alumina noun general
gil torpaq clayey soil noun general
torpaq yolu country-track noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
torpaq layı earth layer noun general
bərəkətli torpaq fertile soil noun general
sərt torpaq firm soil noun general
qara torpaq grave noun general
torpaq rentası ground rent noun general
torpaq suyu ground water noun general
torpaq mülkiyyəti land property noun general
torpaq islahatı land reform noun general
torpaq mülkiyyətçisi landowner noun general
doğma torpaq native land noun general
neftli torpaq oil-bearing land noun general
torpaq sahəsi plot of land noun general
islaq torpaq soggy ground noun general
torpaq eroziyası soil erosion noun general
əldəyməmiş torpaq virgin soil noun general
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
əksinə hərəkət countermotion noun general
torpaq bənd dike noun general
torpaq təpəsi dike noun general
torpaq dirt noun general
torpaq bənd dyke noun general
torpaq təpəsi dyke noun general
torpaq earth noun general
torpaq işləri earthwork noun general
bərk torpaq ground noun general
torpaq ground noun general
ilk mühacirin torpaq sahəsi homestead noun general
torpaq sahibi landlord noun general
gil torpaq loam noun general
gilli torpaq loam noun general
toz-torpaq mess noun general
torpaq koması tussock noun general
torpaq topası tussock noun general
torpaq bənd wall noun general
yararsız adam wastrel noun general
xırda torpaq sahibi yeoman noun general
hərlənmə hərəkətini yerimə hərəkətinə və əksinə çevirən mexanizm eccentric noun technical
torpaq yığını accretion noun geological
torpaq bənd causeway noun general
torpaq sahəsi ground noun general
icarəyə götürülmüş torpaq sahəsi occupation noun general
torpaq sahəsi plot noun general
icarəyə götürülən torpaq tenancy noun general
icarəyə verilən torpaq tenancy noun general
yararsız adam whiffler noun general
yararsız adam trash noun American
çəpərlənmiş boş torpaq common noun general
torpaq xəlbiri grate noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan kök grub noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan rişə grub noun general
torpaq mülkiyyəti land noun general
torpaq bənd pen noun general
torpaq aşınması wash out noun geological
torpaq sahəsi patch noun general
su və ya küləklə gətirilən torpaq yığını wash noun general
yararsız şey chip noun general
yararsız vəziyyətə salmaq disable verb general
əksinə çıxmaq be against verb general
axarın əksinə getmək go against the stream verb general
yararsız hala salmaq make useless verb general
torpaq becərmək till verb agricultural
torpaq şumlamaq till verb agricultural
üst-başını toz-torpaq etmək mess verb general
yararsız hesab etmək condemn verb general
torpaq çıxartmaq excavate verb general
torpaq işləri aparmaq excavate verb general
torpaq işləri görmək excavate verb general
yararsız hesab etmək pip verb general
saat əqrəbinin əksinə anticlockwise adjective general
konstitusiya əksinə anticonstitutional adjective general
əksinə olan averse adjective general
yararsız bum adjective general
əksinə converse adjective general
yararsız crappy adjective general
yararsız dud adjective general
yararsız duff adjective general
torpaq earthen adjective general
yararsız inapplicable adjective general
əkinə yararsız non-arable adjective general
istifadə üçün yararsız outworn adjective general
torpaq territorial adjective general
yararsız throwaway adjective general
yararsız unsuitable adjective general
yararsız untenable adjective general
istifadəyə yararsız unusable adjective general
işə yararsız unworkable adjective general
torpaq agrarian adjective general
neftverən torpaq bax: neftvermə land adjective general
torpaq dirt road adjective general
torpaq earthy adjective general
neftverən torpaq oil-bearing area adjective general
yararsız unfit adjective general
əksinə yararsız inarable adjective agricultural
yararsız beggarly adjective general
yararsız hesab edilmiş condemned adjective general
yararsız ineligible adjective general
yararsız twopenny adjective general
yararsız vəziyyətdə useless adjective spoken language
yararsız pitiful adjective general
yararsız waste adjective general
əksinə contrariwise adverb general
əksinə conversely adverb general
əksinə counter adverb general
saat əqrəbinin əksinə counterclockwise adverb general
əksinə opposite adverb general
əksinə against adverb general
küləyin əksinə against the wind adverb general
əksinə olaraq contrariwise adverb general
əksinə contrary adverb general
günəşin əksinə counterclockwise adverb general
əksinə in defiance adverb general
əksinə on the contrary adverb general
əksinə other way round adverb general
əksinə contrarily adverb spoken language
əksinə vice versa adverb Latin
əksinə backward adverb general
əksinə criss-cross adverb figurative meaning
əksinə on the contrary conjunction general
əksinə olaraq on the contrary conjunction general
əksinə whereas conjunction general
əksinə contrary to preposition general
əksinə despite preposition general
əksinə versus preposition general
gözlənilənin əksinə olaraq against to expectation phrases general
həqiqi hərbi xidmətə yararsız olmaq be disabled for active service phrases general
əksinə olmaq be thumbs down phrases general
qonur torpaq brown soil phrases general
gözlənilənin əksinə olaraq contrary to expectation phrases general
torpaq yol country road phrases general
münbit torpaq fruitful soil phrases general
yararsız good for nothing phrases general
çınqıllı torpaq gravelly soil phrases general
qumsal torpaq gravelly soil phrases general
əksinə in reverse phrases general
əksinə in spite of phrases general
əksinə olaraq in the teeth of phrases general
gilli torpaq loamy land phrases general
əksinə olaraq on the contrary phrases general
əksinə etmək put the cart before the horse phrases general
xam torpaq untilled land phrases general
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi State Land and Cartography Committee phrases general
əksinə by contrast with phrases general
küləyin əksinə in the teeth of the wind phrases general
küləyin əksinə in the wind's eye phrases general
əksinə yararsız torpaq inarable soil phrases agricultural
yararsız şeyləri oxumaq read a muck phrases general
yararsız hesab etmək wash out phrases general
vero