• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для əlini saxlamaq (281 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
kitabı saxlamaq üçün dayaq bookholder noun general
inkubatordan çıxmış cücələri isti saxlamaq üçün cihaz brooder noun general
yandırılmış meyitin külünü saxlamaq üçün vazşəkilli qab cinerary noun general
kömür saxlamaq üçün zirzəmi coal-hole noun general
pul saxlamaq üçün sandıqça coffer noun general
zinət şeyləri saxlamaq üçün sandıqça coffer noun general
bədəni düz saxlamaq üçün geyilən enli kəmər corset noun general
bədəni düz saxlamaq üçün geyilən enli kəmər corslet noun general
həb saxlamaq üçün qutu pill-box noun general
saxlamaq üçün vermə reposition noun general
qapıçının şaybanı saxlamaq save noun general
suyu saxlamaq və lazım olduqca buraxmaq üçün mütəhərrik qapı sluice noun general
havanı isti saxlamaq üçün qapının, pəncərəsin arasına qoyulan keçə weather-strip noun general
vasitələri sabit vəziyyətdə saxlamaq üçün xüsusi qurğu fin noun general
bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu rack noun general
əlini yellənmə wave noun general
tərəvəz saxlamaq üçün çala pit noun general
tərəvəz saxlamaq üçün quyu pit noun general
torpağın altında saxlamaq üçün tərəvəz topası clamp noun general
saxlamaq aliment verb general
tərəfini saxlamaq back verb general
müvazinət saxlamaq balance verb general
pulu bankda saxlamaq bank verb general
anbarda saxlamaq bin verb general
bunkerdə saxlamaq bin verb general
çəndə saxlamaq bin verb general
daqqada saxlamaq bin verb general
saxlamaq break off verb general
suyun üzündə saxlamaq buoy up verb general
anbarda saxlamaq cellar verb general
zirzəmidə saxlamaq cellar verb general
saxlamaq coerce verb general
tutub saxlamaq coerce verb general
əlaqə saxlamaq company verb general
ünsiyyət saxlamaq company verb general
gizli saxlamaq conceal verb general
saxlamaq conserve verb general
əlaqə saxlamaq consort verb general
ünsiyyət saxlamaq consort verb general
əlaqə saxlamaq contact verb general
əlini üzmək despair verb general
saxlamaq detain verb general
saxlamaq deter verb general
tutub saxlamaq deter verb general
saxlamaq discontinue verb general
əlini soyutmaq disillusion verb general
gizli saxlamaq dissemble verb general
əlini çəkmək draw on verb general
işdə saxlamaq employ verb general
bağlı saxlamaq enlock verb general
özünü saxlamaq eschew verb general
nəfəsini saxlamaq eschew verb general
özünü saxlamaq forbear verb general
nəfəsini saxlamaq forbear verb general
saxlamaq force back verb general
saxlamaq forfend verb general
işğal edilmiş ölkənin əhalisi ilə ünsiyyət saxlamaq fraternise verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
tabelikdə saxlamaq hold down verb general
bir qədər uzaqda saxlamaq hold off verb general
aralıda saxlamaq hold off verb general
saxlamaq hold out verb general
saxlamaq hold over verb general
tərk-silah edib ölkə daxilində saxlamaq intern verb general
yadda saxlamaq learn verb general
saxlamaq leave verb general
saxlamaq lodge verb general
qoruyub saxlamaq maintain verb general
yas saxlamaq mourn verb general
saxlamaq orient verb general
mal-qaranı ağılda saxlamaq pinfold verb general
müvazinəti saxlamaq poise verb general
tarazlığı saxlamaq poise verb general
karantində saxlamaq quarantine verb general
nəfəsini saxlamaq refrain verb general
özünü saxlamaq refrain verb general
saxlamaq rein back verb general
saxlamaq rein in verb general
yadda saxlamaq remember verb general
saxlamaq reposit verb general
saxlamaq reserve verb general
qoruyub saxlamaq retain verb general
bir müddət saxlamaq və s. season verb general
saxlamaq shelter verb general
dayaq vurub saxlamaq shore verb general
tərəfini saxlamaq side verb general
qoruyub saxlamaq spare verb general
qənaət edib saxlamaq spare verb general
saxlamaq spare verb general
heyvanı bordaqda saxlamaq stall verb general
saxlamaq stop verb general
saxlamaq store verb general
tərəfini saxlamaq support verb general
dayaq vurub saxlamaq sustain verb general
saxlamaq treasure verb general
səliqəli saxlamaq trig verb general
çəlləklərdə saxlamaq vat verb general
əlində saxlamaq wield verb general
özünü saxlamaq withold verb general
əlini uzatmaq reach out verb general
saxlamaq withhold verb general
əlaqə saxlamaq liaise verb general
münasibət saxlamaq liaise verb general
saxlamaq stash verb general
əza saxlamaq be in mourning verb general
bir kəsə matəm saxlamaq be in mourning for smb. verb general
xatirini saxlamaq be respectful verb general
kin saxlamaq bear a grudge verb general
küsü saxlamaq bear a grudge verb general
şaxlamaq cover with branches verb general
kömək əlini uzatmaq give a hand verb general
ayaq saxlamaq halt verb general
yaxından əlaqə saxlamaq have a close connection verb general
kin saxlamaq have a spite verb general
əsirlikdə saxlamaq hold captive verb general
cilovun əlində saxlamaq hold in leash verb general
hazır saxlamaq hold in readiness verb general
tabelikdə saxlamaq hold in submission verb general
nəfəsini saxlamaq hold one's breath verb general
nəzərdə saxlamaq intend verb general
pəhriz saxlamaq keep a diet verb general
sirr saxlamaq keep a secret verb general
nökər saxlamaq keep a servant verb general
yadigar saxlamaq keep as a souvenir verb general
tabelikdə saxlamaq keep down verb general
yadda saxlamaq keep in memory verb general
səliqə-səhmanda saxlamaq keep in order verb general
gizli saxlamaq keep in secret verb general
neytrallığı saxlamaq keep neutrality verb general
tarazlığı saxlamaq keep one's balance verb general
neytrallığını saxlamaq keep one's neutrality verb general
sükutu saxlamaq keep silence verb general
ehtiyat saxlamaq lay aside verb general
əlini soyutmaq let down verb general
nəzərdə saxlamaq mean verb general
əlini dəbərtmək move one's hand verb general
umu-küsü saxlamaq nurse a grudge verb general
əlini-ayağını yığmaq pacify verb general
ayaq saxlamaq pause verb general
əmin-amanlığı qoruyub saxlamaq preserve law and order verb general
ləyaqətini saxlamaq preserve one's dignity verb general
şaxlamaq put branches over the silkworm verb general
faylı yaddaşda saxlamaq save a file verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
ayaq saxlamaq stop verb general
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. verb general
girov saxlamaq take hostage verb general
əlini yelləmək wave one's hand verb general
həddən artıq saxlamaq overtime verb photography
anbarda saxlamaq barrel verb general
saxlamaq bottle up verb general
dayaq vurub saxlamaq brace verb general
dar yerdə saxlamaq cabin verb general
zəncirdə saxlamaq chain verb general
əlaqə saxlamaq communicate verb general
bağlı yerdə saxlamaq confine verb general
işdə saxlamaq continue verb general
vəzifədə saxlamaq continue verb general
özünü saxlamaq control verb general
ünsiyyət saxlamaq converse verb general
boçkada saxlamaq cooper verb general
çəlləkdə saxlamaq cooper verb general
saxlamaq curb verb general
saxlamaq dominate verb general
saxlamaq earmark verb general
gizli saxlamaq embosom verb general
saxlamaq embosom verb general
saxlamaq end verb general
nəzarət altında saxlamaq eye verb general
saxlamaq feed verb general
saxlamaq gulp verb general
saxlamaq harbour verb general
saxlamaq hold verb general
tutub saxlamaq hold verb general
saxlamaq hold back verb general
saxlamaq keep verb general
saxlamaq maintain verb general
nəzarətdə saxlamaq monitor verb general
yaddaşda saxlamaq photograph verb general
saxlamaq üçün quyuya qoymaq pit verb general
qoruyub saxlamaq preserve verb general
saxlamaq preserve verb general
soyuq yerdə saxlamaq refrigerate verb general
yadda saxlamaq register verb general
saxlamaq restrain verb general
yadda saxlamaq retain verb general
saxlamaq stem verb general
saxlamaq support verb general
saxlamaq suppress verb general
itaətdə saxlamaq tame verb general
çəndə saxlamaq tank verb general
çəlləkdə saxlamaq tun verb general
öz əlində saxlamaq wield verb general
qışda saxlamaq winter verb general
saxlamaq withold verb general
məhkəməyə qədər saxlamaq remand verb general
saxlamaq remand verb general
ehtiyatda saxlamaq reserve verb military
saxlamaq üçün vermək check verb general
saxlamaq cherish verb general
saxlamaq command verb general
yataqda saxlamaq confine verb general
saxlamaq contain verb general
gizli saxlamaq entomb verb general
özünü saxlamaq guard verb general
məxfi saxlamaq harbour verb general
qabağını saxlamaq hold up verb general
saxlamaq preserve verb general
nəfsini saxlamaq resist verb general
özünü saxlamaq resist verb general
saxlamaq save verb general
anbarda saxlamaq stock verb general
saxlamaq uphold verb general
yarımçıq saxlamaq abort verb general
saxlamaq tolerate verb medical
ünsiyyət saxlamaq associate verb general
əlaqə saxlamaq associate verb general
saxlamaq breed verb general
saxlamaq cater verb general
özünü saxlamaq govern verb general
saxlamaq house verb general
saz vəziyyətdə saxlamaq maintain verb general
saxlamaq repress verb general
saxlamaq wear verb general
saxlamaq conquer verb general
həbsxanada saxlamaq hold verb general
tərəfini saxlamaq rally verb general
yadda saxlamaq save verb computer
əlini salmaq dive verb general
yadda saxlamaq mark verb general
tərəfin saxlamaq bear verb general
qaydada saxlamaq keep verb general
yadda saxlamaq get verb general
yadda saxlamaq keep verb general
atəş altında saxlamaq cover verb military
əlini soyudan frustrative adjective general
əlini sürtə-sürtə getmək grope adjective general
özünü bir şeydən bərk saxlamaq abide by phrases general
yadda saxlamaq bear in mind phrases general
özünü saxlamaq bear oneself phrases general
ayaq saxlamaq call a halt phrases general
özünü bir şeydən saxlamaq iqtidarında olmamaq cannot help doing smth. phrases general
araba saxlamaq üçün çardaq cart house phrases general
araba saxlamaq üçün talvar cart house phrases general
əlini soyutmaq cast a chill phrases general
bir kəslə əlaqə saxlamaq get in touch with smb. phrases general
bir kəslə əlaqə saxlamaq get through to smb. phrases general
kömək əlini uzatmaq give a hand phrases general
bir kəsin əlini sıxmaq give smb.'s hand a shake phrases general
bir kəsin əlini silkələmək give smb.'s hand a shake phrases general
qulluqçu saxlamaq keep a maid phrases general
qarabaş saxlamaq keep a maid phrases general
sirr saxlamaq keep a secret phrases general
dilini sakit saxlamaq keep a still tongue in one's head phrases general
arada məsafə saxlamaq keep at length phrases general
arada pərdə saxlamaq keep at length phrases general
yadda saxlamaq keep in mind phrases general
bir şeyi diqqət mərkəzində saxlamaq keep one's mind on smth. phrases general
dilini sakit saxlamaq keep one's mouth tight shut phrases general
təmkinini saxlamaq keep one's temper phrases general
ev quşları saxlamaq keep poultry phrases general
sirr saxlamaq keep secret phrases general
bir kəsi oyaq saxlamaq keep smb. awake phrases general
bir kəsi narahat vəziyyətdə saxlamaq keep smb. on tenterhooks phrases general
bir şeyi qara gün üçün saxlamaq keep smth. for a rainy day phrases general
evi qaydasında saxlamaq keep the house phrases general
saxlamaq lay up phrases general
əlini ağdan-qaraya vurmamaq not to move hand or foot phrases general
qara gün üçün pul saxlamaq save money for rainy days phrases general
sirr saxlamaq shut one's pan phrases general
özünü ciddi saxlamaq stand upon ceremony phrases general
əlini saxlamaq stay one's hand phrases general
əlini qana batırmaq steep one's hands in blood phrases general
əlini qana bulamaq steep one's hands in blood phrases general
əlini soyutmaq throw a chill phrases general
dilini sakit saxlamaq hold one's tongue phrases general
dilini saxlamaq hold one's tongue phrases general
baş saxlamaq keep one's head above water phrases general
əlini ağdan qaraya vurmamaq not raise a finger phrases general
gücünü yarışın sonuna saxlamaq wait off phrases sport
vero